• Novinky

      • Deň otvorených dverí - október 2019

      • Do galérie Deň otvorených dverí - október 2019 boli pridané fotografie.

       Dňa 10.10.2019 sa na pôde našej školy uskutočnil Deň otvorených dverí, počas ktorého mali žiaci základných škôl a ich zákonní zástupcovia možnosť okrem prehliadky priestorov školy oboznámiť sa s odbormi, ktoré škola ponúka a zúčastnili a aj Dňa mlieka, ktorý organizovalo Školské hospodárstvo.

      • Deň otvorených dverí - október 2019

      • Mestská televízia trnava video tu

     • Deň mlieka
      • Deň mlieka

      • Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava v spolupráci so Školským hospodárstvom Trnava (Zavarská 10) organizuje dňa 10.10.2019 od 9:00 – 14:00 „Deň mlieka“, ktorý bude súčasťou Dňa otvorených dverí v našej škole.

       Žiaci základných škôl a široká verejnosť bude mať možnosť si prezrieť hospodárske zvieratá a ochutnať pravé farmárske mlieko a mliečne produkty.

       Tešíme sa na stretnutie s Vami!

      • Deň otvorených dverí

      • SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Trnava

       Pozývame všetkých žiakov deviatych ročníkov a záujemcov o štúdium na našej škole na DOD dňa 10.10.2019 od 9:00 do 14:00.
       Príďte sa pozrieť na jedinú poľnohospodársku školu v Trnavskom kraji, kde môžete študovať v nasledovných odboroch:

       Agropodnikanie
       so zameraním na kynológiu
       a poľnohospodársky manažment

       Veterinárne zdravotníctvo a hygiena
       so zameraním na chov hospodárskych zvierat
       a chov cudzokrajných zvierat

       Program: dod_plagat.jpg