• Výsledky prijímacieho konania

    • Celkové výsledky uchádzačov PS po 1. kole pre školský rok 2023/2024

      

     Rozhodnutia o prijatí/neprijatí budú doručené zákonným zástupcom uchádzačov elektronicky v priebehu nasledujúceho dňa a v najbližšom období ich obdržia zákonní zástupcovia aj prostredníctvom elektronickej schránky (www.slovensko.sk) a v prípade neaktivovanej elektronickej schránky, budú rozhodnutia doručené poštou.

     Ďakujeme za prejavený záujem študovať na našej škole. Veľmi si to vážime.

     Vedenie školy