• OZ

    • Občianske združenie pri SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku
     Zavarská 9, 917 28 Trnava, IČO: 42291950
     _____________________________________________________________
     Výročná správa,
     správa o činnosti občianskeho združenia za rok 2021


     Článok I.
     Činnosť orgánov občianskeho združenia


     1. Členská schôdza delegátov občianskeho združenia sa konala dňa 11.1.2021.
     2. Správna rada:
     - Riadila činnosť občianskeho združenia,
     - Zvolala a pripravila rokovanie členskej schôdze, vrátane prípravy materiálov na jej rokovanie,
     - Zasadnutie správnej rady sa konalo 11.1.2021 pred členskou schôdzou a 7.12.2021 (príprava členskej schôdze v roku 2022).
     3. Revízna komisia:
     - Kontrolovala výročnú správu OZ a potvrdila jej správnosť ,
     - Overovala správnosť vedenia peňažného denníka za rok 2020 dňa 11.1.2021, pred uskutočnením členskej schôdze delegátov, a správnosť vedenia peňažného denníka za rok 2021 dňa 12.1.2022,
     - Zúčastnila sa zasadnutia správnej rady dňa 7.12.2021, k príprave členskej schôdze v roku 2022.


     Článok II.
     Hospodárenie občianskeho združenia


     Počiatočný stav finančných prostriedkov na bankovom účte k 1.1.2021 435,28 EUR
     Počiatočný stav finančných prostriedkov v hotovostnej pokladni k 1.1.2021 00,00 EUR
     Príjem (na bankový účet) z Finančnej správy - % zaplatenej dane 1 181,58 EUR
     Výdavok (z bankového účtu) – poplatky banke 104,80 EUR
     Výdavok – platba za registráciu prijímateľa % zaplatenej dane 60,00 EUR
     Výdavok – zhotovenie videonahrávky školy 150,00 EUR
     Výdavok – 3 ks šatňové skrinky, 2 ks sedacie vaky pre potreby školy 710,00 EUR
     Konečný stav finančných prostriedkov na bankovom účte k 31.12.2021 592,06 EUR
     Konečný stav finančných prostriedkov v hotovostnej pokladni k 31.12.2021 00,00 EUR