• 100. výročie školy

   • Dňa 9.11.2022 sa v našej škole uskutočnila slávnostná akadémia v aule školy.

    Pri tejto príležitosti, prijali pozvanie významné osobnosti z oblasti poľnohospodárstva, spoločenského života, bývalí absolventi, učitelia a ďalší hostia. Dovoľujeme si vám prostredníctvom albumu a  videa, priblížiť tento slávnostný deň. Chceme sa ešte raz poďakovať zriaďovateľovi, sponzorom, podporovateľom, rodičom, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k vydarenému priebehu celej slávnostnej akadémie.

    Kolektív zamestnancov SOŠP a SV Trnava

    Galéria zo slávnostnej akadémie