• Právne informácie

   • Údaje o prevádzkovateľovi

   • Toto webové sídlo je prevádzkované školou Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku na publikačnom systéme EduPage (www.edupage.org). Technickým prevádzkovateľom servera tohto webového sídla je spoločnosť aSc Applied Software Consultants, s.r.o.

  • Údaje o prevádzkovateľovi webstránky:

    • Meno školy
    • Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku
    • Telefón
    • 033 / 5555 123, 033/ 5555 122
    • Adresa školy
    • Zavarská 9
     917 28 Trnava
     Slovakia
    • Internát tel. (Správca)
    • Internát tel. (Správca): 033/555 51 22
    • Internát tel. (Vrátnica)
    • Internát tel. (Vrátnica): 033/555 51 12
    • Internát E-mail
    • Internát e-mail: augustovicova.daniela@zupa-tt.sk
    • Riaditeľka školy
    • Riaditeľka školy: +421 910 734 821