• Výchovný poradca

     • Východný poradca

     • Na našej škole pôsobí výchovný poradca Ing. Adriana Šimanská

      Miestnosť: prízemie, č. dv. 5

       

      Kontakt: adriana.simanska@spostt.sk

      Konzultačné hodiny:

      Pondelok: 13.30 – 14. 30 hod.

      Piatok: 12.10 – 13.30 hod

       

      Termín konzultácie si treba vopred dohodnúť osobne, emailom, alebo telefonicky.na tel. č. 033/5555131