• 2% z dane

    • Vážení rodičia a priatelia školy

     Aj v tomto roku máte možnosť darovať 2% zo svojich daní.

     Budeme vám vďační, ak sa rozhodnete pre naše Občianske združenie pri SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku.

     Týmto podporíte: 

     • kvalitnejšie vybavenie našej školy
     • výchovno – vzdelávací proces a mimoškolské aktivity našich žiakov

     Ak sa pre nás rozhodnete, a darujete nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme vám stručný návod ako na to.

     Stiahnite si predvyplnené tlačivo vyhlasenie_2_perc_2024_vyplnene.pdf

      

      

      

     Ako darovať 2%

      

     1. Ak ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za vás robí zamestnávateľ

     1. Do 15. 02. požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň

     2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil potvrdenie o zaplatení dane

     3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2 % z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 eurá

     4. Stiahnite si a vyplňte vyhlasenie_2_perc_2024_vyplnene.pdf v ktorom sú už vyplnené údaje o prijímateľovi

     5. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením) doručte do 30. apríla na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

      

     2. Ak podávate daňové priznanie sami

     1. Riadne vyplňte daňové priznanie

     2. Vypočítajte si Vaše 2 % z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 eurá

     3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2 % z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

      

     Obchodné meno alebo názov:

     Občianske združenie pri SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku

     Ulica, číslo, PSČ, sídlo – obec:

     Zavarská 9, 917 28 Trnava

     Právna forma:

     Občianske združenie

     Identifikačné číslo (IČO/SID):

     42291950

      

     4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31. 03.), na daňový úrad podľa Vášho bydliska

      

      

     3. Postup pre právnické osoby

      

     1. Riadne vyplňte daňové priznanie.

     2. Vypočítajte si Vaše 2 % z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 eur).

     3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2 % z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

      

     Obchodné meno alebo názov:

     Občianske združenie pri SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku

     Ulica, číslo, PSČ, sídlo – obec:

     Zavarská 9, 917 28 Trnava

     Právna forma:

     Občianske združenie

     Identifikačné číslo (IČO/SID):

     42291950

      

     4. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.

     5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania, na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov

      

      

     Ďakujeme, že nás podporíte.

     Výbor OZ pri SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku