• Novinky

      • Deň otvorených dverí - október 2019

      • Do galérie Deň otvorených dverí - október 2019 boli pridané fotografie.

       Dňa 10.10.2019 sa na pôde našej školy uskutočnil Deň otvorených dverí, počas ktorého mali žiaci základných škôl a ich zákonní zástupcovia možnosť okrem prehliadky priestorov školy oboznámiť sa s odbormi, ktoré škola ponúka a zúčastnili a aj Dňa mlieka, ktorý organizovalo Školské hospodárstvo.

      • Deň otvorených dverí - október 2019

      • Mestská televízia trnava video tu

     • Deň mlieka
      • Deň mlieka

      • Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava v spolupráci so Školským hospodárstvom Trnava (Zavarská 10) organizuje dňa 10.10.2019 od 9:00 – 14:00 „Deň mlieka“, ktorý bude súčasťou Dňa otvorených dverí v našej škole.

       Žiaci základných škôl a široká verejnosť bude mať možnosť si prezrieť hospodárske zvieratá a ochutnať pravé farmárske mlieko a mliečne produkty.

       Tešíme sa na stretnutie s Vami!

      • Deň otvorených dverí

      • SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Trnava

       Pozývame všetkých žiakov deviatych ročníkov a záujemcov o štúdium na našej škole na DOD dňa 10.10.2019 od 9:00 do 14:00.
       Príďte sa pozrieť na jedinú poľnohospodársku školu v Trnavskom kraji, kde môžete študovať v nasledovných odboroch:

       Agropodnikanie
       so zameraním na kynológiu
       a poľnohospodársky manažment

       Veterinárne zdravotníctvo a hygiena
       so zameraním na chov hospodárskych zvierat
       a chov cudzokrajných zvierat

       Program: dod_plagat.jpg

     • ZRPŠ
      • ZRPŠ

      • Milí rodičia,
       dňa 24. 9. 2019 Vás srdečne pozývame:
       o 16:30 na plenárne rodičovské združenie v aule školy
                                       a
       o 17:00 na triedne rodičovské združenie.

     • Slávnostné otvorenie šk. roka 2019/2020
      • Slávnostné otvorenie šk. roka 2019/2020

      • Riaditeľstvo SOŠPaSV, Zavarská 9, Trnava oznamuje žiakom a rodičom, že slávnostné otvorenie šk. roka 2019/2020 sa uskutoční v pondelok 2. septembra 2019 o 08:15 hod. v aule školy.

      • Návšteva prírodovedného múzea v Bratislave

      • Žiaci 1. ročníka v rámci koncoročného výletu navštívili prírodovedné múzeum v Bratislave. K dispozícii mali 3 poschodia expozícií z rôznych oblastí. Ich prehliadku spestril výklad sprievodcu, ktorý im priblížil jednotlivé výstavy zaujímavosťami či hádankami, ale aj odborným popisom jednotlivých druhov živočíchov, ich taxonomického zaradenia, spôsobu života či výskytu. Ďalej si žiaci mali možnosť prejsť galériu kameňov ako aj slovenské tradície.

      • Výstava psov o pohár študentov kynológie

      • Do galérie Výstava psov o pohár študentov kynológie boli pridané fotografie.

       22.6.2019 sa u nás v škole konala prvá výstava psíkov všetkých plemien aj neplemien :) V kategóriách Najkrajšie šteniatko, Najkrajší mladý pes, Najkrajší dospelý pes a Najkrajší veterán sme ocenili vždy troch najkrajších jedincov. Počas celého dňa si majitelia so svojimi psíkmi mohli aj zasúťažiť v rôznych disciplínach, mali možnosť vyskúšať si naše nové agility prekážky, aj skúsiť šikovnosť svojich psíkov pri psích hlavolamoch. Lákadlom dňa boli aj ukážky výcviku psov, obrán, agility a dogdancingu. Ďakujeme všetkým zúčastneným a tešíme sa opäť o rok :)

      • Deň fascinácie rastlinami vo Výskumnom ústave rastlinnej výroby v Piešťanoch

      • Ďna 23.5.2019 sa žiaci 2.A zúčastnili Dňa fascinácie rastlinami vo Výskumnom ústave rastlinnej výroby v Piešťanoch. Mali možnosť vyskúšať si kosenie, jednoduché dôkazové reakcie bielkovín, ochutnali výrobky z obilnín či naklíčené semená rastlín. Ďalej mali nachystané rôzne stanovištia ako návšteva génovej banky, privoniavanie silíc a liečivých rastlín, mikroskopovanie....

      • Výstava "ROKY BOJOV, OBETÍ A NÁDEJÍ"

      • Dňa 31. mája sa na našej škole konala vernisáž pri príležitosti výstavy "ROKY BOJOV, OBETÍ A NÁDEJÍ". Ďakujeme nadácii M. R. Štefánika za poskytnutie výstavy a nevšedné obohatenie vyučovania dejepisu.

      • SOŠPaSV, Zavarská 9, Trnava, dostala ocenenie od ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR

      • Dňa 15.5.2019 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a ŠIOV udelilo SOŠPaSV, Zavarská 9, Trnava, Plaketu za zásluhy o rozvoj talentov a ďakovný list pri príležitosti 20. výročia súťaže o mlieku "Mladý ekofarmár", za dlhoročné úspešné organizovanie školských, krajských a celoštátnych súťaží.

       Na krajských súťažiach "Mladý ekofarmár", ktoré každoročne organizuje naša škola sa žiaci umiestňujú na prvých miestach a v celoslovenskej súťaži každoročne obsadia miesta v prvej desiatke.