• Prax v Poľsku

          • Prax v Poľsku

          •  V dňoch 22. až 26. mája sa žiačky 3. ročníkov zúčastnili praxe v Poľskom meste Zabrze.