• Kritériá pre prijatie

    • Prijímacie skúšky pre školský rok 2024/2025

      

     V školskom roku 2024/2025 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava, otvára 3 triedy s celkovým počtom 73 žiakov.

      

     ŠTUDIJNÝ  ODBOR ZAMERANIE Počet žiakov Počet tried
     4210 M 
     Agropodnikanie
     •    4210 M 08
     Poľnohospodársky manažment  
     •    4210 M 18
     Kynológia   


     17

     24


     1

     1

     4336 M 
     Veterinárne zdravotníctvo a hygiena
     •    4336 M 01
     Chov hospodárskych zvierat    
     •    4336 M 03
     Chov cudzokrajných zvierat    


     22

     10

     1
     Spolu 73 3

      

     Pre viac informácií si prečítajte dokument:

     Kriteria_na_prijatie_24-25.pdf

     Kriteria_na_prijatie_25-26.pdf