• Kritériá pre prijatie

    • Prijímacie konanie v školskom roku 2021/2022

      

     ŠTUDIJNÝ ODBOR ZAMERANIE Počet žiakov Počet tried

     4210 M

     Agropodnikanie

     • Poľnohospodársky manažment 08
     • Kynológia 18

     10

     17

     1

     4336 M

     Veterinárne zdravotníctvo a hygiena

     • Chov hospodárskych zvierat 01
     • Chod cudzokrajných zvierat 03

     15

     7

     1
     Spolu   49 2

      

      

      

      

     Pre viac informácií si stiahnite dokument:

     KRITÉRIÁ PRE PRIJATIE UCHÁDZAČOV NA DENNÉ ŠTÚDIUM 2021/2022