• Kritériá pre prijatie

    • Prijímacie skúšky pre školský rok 2023/2024

      

     ŠTUDIJNÝ ODBOR ZAMERANIE Počet žiakov Počet tried

     4210 M

     Agropodnikanie

     • Poľnohospodársky manažment 08
     • Kynológia 18

     12

     18

     1

     4336 M

     Veterinárne zdravotníctvo a hygiena

     • Chov hospodárskych zvierat 01
     • Chod cudzokrajných zvierat 03

     18

     8

     1
     Spolu   56 2

      

      

      

      

     Pre viac informácií si prečítajte dokument:

     Kriteria_na_prijatie_2023-2024.pdf

     Kriteria_na_prijatie_2024-2025.pdf