• SOČ

     • Výsledky krajského kola SOČ 2019/2020

      42. ročník

      V tomto školskom roku i napriek špecifickým podmienkam prezentácie súťažných prác, sa naši žiaci, umiestnili  na popredných pozíciách vo svojich odboroch.  

      Odbor 07. Pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo):

      1. miesto – Soňa Hronská

      Téma:  Pozorovanie pestovania cibule kuchynskej použitím troch agrotechnických metód.

      2. miesto – Kristián Šlahor

      Téma:  Vyhodnotenie pestovania pšenice potravinárskej v RaVOD Pata. 

      Odbor 04. Biológia

      4. miesto – Simon Pokorný

      Téma:  Monitorovanie výskytu hraboša poľného v záhradkárskych podmienkach. 

      K dosiahnutým výsledkom žiakom  blahoželáme a prajeme veľa úspechov v celoslovenskej súťaži, do ktorej postúpili Soňa Hronská a Kristián Šlahor.