• Pracovné ponuky

   • Voľné miesta na našej škole

   • V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: Kontakt

   • Učiteľa/ku slovenského jazyka a literatúry

    • Úväzok:
     na plný pracovný úväzok
     Dátum nástupu:
     od 10.02.2020
    • Požiadavky:
     Kvalifikačné predpoklady:
     • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa pedagogického smeru

     Ďalšie požadované schopnosti:
     • tímová práca
     • pružnosť v myslení
     • samostatnosť, komunikatívnosť, zodpovednosť

     Pracovná náplň:
     • výchova a vzdelanie: slovenský jazyk a literatúra

     Zoznam požadovaných dokladov:
     • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
     • doklad o zdravotnej spôsobilosti
     • profesijný štruktúrovaný životopis
     • žiadosť o prijatie do zamestnania

     Dátum a miesto podania žiadosti:

     Termín podania: do obsadenia pracovnej pozície

     Adresa podania: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku
     Zavarská 9
     917 28 Trnava


     Ďalšie informácie na tel. č.: 033/555 51 23
   • Učiteľa/ku odborných veterinárnych predmetov

    • Úväzok:
     na plný pracovný úväzok, resp. na skrátený pracovný úväzok
     Dátum nástupu:
     1.9.2019
    • Požiadavky:
     Kvalifikačné predpoklady:
     • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa veterinárneho smeru, resp. zootechnickom odbore

     Ďalšie požadované schopnosti:
     • tímová práca
     • pružnosť v myslení
     • samostatnosť, komunikatívnosť, zodpovednosť

     Pracovná náplň:
     • výchova a vzdelanie: odborné veterinárne predmety + veterinárna prax

     Benefity: možnosť zriadenia veterinárnej ambulancie v priestoroch školy, služobný byt

     Zoznam požadovaných dokladov:
     • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
     • doklad o zdravotnej spôsobilosti
     • profesijný štruktúrovaný životopis
     • žiadosť o prijatie do zamestnania
   • Učiteľa/ku odborného predmetu informatika

    • Úväzok:
     skrátený pracovný úväzok – 12 hodín
     Dátum nástupu:
     1.9.2019
    • Požiadavky:
     Kvalifikačné predpoklady:
     • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v požadovanom odbore - informatika

     Ďalšie požadované schopnosti:
     • tímová práca
     • pružnosť v myslení
     • samostatnosť, komunikatívnosť, zodpovednosť

     Pracovná náplň:
     • výchova a vzdelávanie: informatika

     Zoznam požadovaných dokladov:
     • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
     • doklad o zdravotnej spôsobilosti
     • profesijný štruktúrovaný životopis
     • žiadosť o prijatie do zamestnania