• Pracovné ponuky

    • Voľné miesta na našej škole

    • Školský psychológ

     • Úväzok:
      100%
      Dátum nástupu:
      ihneď
     • Požiadavky:
      Vzdelanie:
      Podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky č. 1/2020 Z.z.

      Platové podmienky:
      Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z.z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z.z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1.1.2020".

      Ďalšie požiadavky
      Pozícia je vypísaná v rámci národného projektu "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov". V pozícii sa vyžaduje veľké pracovné nasadenie, schopnosť pracovať v tíme, aktívny prístup k práci, výborný vzťah k žiakom a prosociálnosť.
      Záujemcovia pošlú žiadosť o prijatie do pracovného pomeru a životopis e-mailovou formou na adresu sekretariátu riaditeľa školy: bobekova.adriana@zupa-tt.sk alebo sekretariat@spostt.sk.
      Vybraní uchádzači budú e-mailom/telefonicky pozvaní na pohovor.
      Na pracovný pohovor si treba priniesť:
      - motivačný list,
      - kópie dokladov o vzdelaní, doklad o absolvovaní adaptačného vzdelávania.