• Školský časopis

      • Chceli by sme vám predstaviť informačnú brožúru, ktorú si pre vás pripravili žiaci 2. ročníka. Nájdete v nej žiacke príspevky o súťažiach, olympiádach a akciách, ktorých sme sa zúčastnili v tomto školskom roku. Do budúcna by sme radi priebežne zaznamenávali vaše úspechy, dojmy z kultúrnych podujatí, postrehy zo zaujímavých projektov či besied, príbehy z prázdnin, či bežný školský život našich žiakov i učiteľov, a samozrejme, oceníme i vašu vlastnú tvorbu, ktorú ste možno nemali odvahu zverejniť.

        Nech sa páči, prajeme vám príjemné čítanie.