• Erasmus 2022

     • Info o projekte

     • Národná agentúra SAIAC v septembri 2021 schválila škole vypracovaný projekt v Sektore odborného vzdelávania a prípravy v kľúčovej aktivite KA 1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov

      Názov projektu: Mladí veterinári na cestách v Európe

      Číslo projektu: 2021-1-SK01-KA122-VET-000016763

      Typ aktivity: Mobilita žiakov a zamestnancov v sektore odborného vzdelávania a prípravy

      Doba trvania projektu: 1.9. 2021 – 28.2. 2023 – 18 mesiacov

      Počet účastníkov  mobility: 20

      Počet sprevádzajúcich osôb: 3

      Dĺžka mobility: 14 dní

      Termín mobility: 4.10. 2022 – 17.10. 2022

      Dokumentácia o uznaní mobility: Europass mobilita – vydaný v anglickom a slovenskom jazyku

      Cieľ: Zvýšenie atraktívnosti odborného vzdelávania v odbore Veterinárne zdravotníctvo a hygiena prostredníctvom internacionalizácie a rozvoja medzinárodnej spolupráce

      Celková výška grantu: 39 804 eur

      Koordinátor projektu: Ing. Andrea Zvěřinová

      Fotoalbum: