• Novinky

      • Vianočné prázdniny

       14. 12. 2021

       V termíne od 20.12.2021 do 7.1.2022 sú vyhlásené vianočné prázdniny. Posledný deň školského vyučovania pred prázdninami je 17.12.2021. Začiatok školského vyučovania je stanovený na 10.1.2022. Akým spôsobom, (prezenčne alebo dištančne), bude vyučovanie od 10.1.2022 prebiehať, vám dodatočne oznámim.

        

       Riaditeľ školy

      • Oznam pre žiakov autoškoly

       13. 12. 2021

       Za akých podmienok sa môže vykonávať praktický výcvik v autoškole SOŠPaSV:

       a) osoba kompletne očkovaná, 

       b) osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.

       Za kompletne očkovanú osobu sa na účely tejto vyhlášky považuje: 

       a) osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo 

       b) osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo c) osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID19, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky.

       Osobou, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami sa rozumie osoba, ktorá vie uvedenú skutočnosť preukázať na základe pozitívneho výsledku RT-PCR testu.