• Novinky

      • VII. ročník súťaže o NAJ agro dievča a NAJ agro chlapca

      • Dňa 13. februára 2019 v priestoroch výstaviska Agrokomplex v Nitre prebiehalo ďalšie semifinále súťaže žiakov stredných odborných škôl, ktoré majú študijné odbory agropodnikanie, veterinárstvo, záhradníctvo, ovocinárstvo a vinárstvo v celoštátnej súťaži NAJ agro dievča a NAJ agro chlapec . Pre nás sa stalo už tradíciou, že od prvopočiatku tejto súťaže vysielame na ňu štyroch semifinalistov – dve dievčatá a dvoch chlapcov. Každoročne sa nám darí získať i medailové umiestnenie v niektorej zo súťažných kategórií.

       Pri bilancovaní výsledkov z predchádzajúceho roka sa do finále prebojovali traja naši reprezentanti, pričom štvrtý, nepostupujúci bol Cyril Novák (II.B). Ten na druhej strane získal skúsenosti, ktoré v tomto roku pretavil do postupu, pretože dokázal pohotovo odpovedať na otázky moderátora Jána Hubu ako i zaujať hodnotiacu komisiu vedenú Jánom Škorňom.

       Ďalší žiaci, ktorí nás veľmi dobre reprezentovali, čo bolo vidieť na ich vystupovaní a predstavovaní svojich vízií o poľnohospodárstve i keď do finále nepostúpili dokázali urobiť veľmi dobré meno našej škole za čo im ďakujeme.

       Vo finále držte palce Cyrilovi, pretože na medailové umiestnenie určite má.

      • Kynologický kalendár pre dobrú vec 2019

      • Dobrý deň, žiaci a priatelia našej školy! Žiaci 3.A vytvorili kynologický kalendár na rok 2019. Podporte nás kúpou tohto kalendára, peniaze použijeme na nákup kynologických pomôcok a usporiadanie školských kynologických podujatí. Kalendár zakúpite na sekretariáte našej školy, kontakt:

       bobekova.adriana@zupa-tt.sk;

       Telefón: 033 / 5555 123, 033/ 5555 122

       Adresa školy: Zavarská 9, 917 28 Trnava

       Ďakujeme za podporu a prajeme pekný deň! :-)

      • NAJ AGRO - DIEVČA/CHLAPEC

      • Koncom decembra sa na našej škole uskutočnilo školské kolo prestížnej súťaže NAJ agro - dievča/chlapec.

       V kategórii Naj agro dievča sa na prvých miestach umiestnili:

                        1. Samanta Dusíková

                        2. Zuzana Predná

                        3. Alexandra Pažítková

       V kategórii Naj agro chlapec sa na prvých miestach umiestnili:

                        1. Michal Radošovský

                        2. Cyril Novák

                        3. Patrik Pokorný

       Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť, víťazom blahoželáme a prajeme veľa úspechov v semifinále, ktoré sa uskutoční v mesiaci február na výstavisku Agrokomplex v Nitre. 

      • Vianočná Viedeň

      • V tomto krásnom predsviatočnom období sme so žiakmi navštívili vianočné trhy vo Viedni.

      • Kam na strednú

      • Žiaci spolu s vyučujúcimi sa zúčastnili akcie Kam na strednú 5.12.2018 v hale Slávia. Prezentovali sme našu školu a informovali sme záujemcov o možnostiach štúdia a ako sa môžu uplatniť v praxi. Žiakom základných škôl sa najviac páčili zvieratá, ktoré si mohli pohladkať či chytiť do rúk. Čerešničkou na torte boli práve naše žiačky kynológie so psami, ktoré predviedli základné povely a dog dancing.

      • Ekotopfilm

      • Environmentálny film si boli pozrieť žiaci 1.A a 1.B v kine Hviezda. Tento poučný zostrih ekologických katastrof má dopad na všetky živé bytosti a závisí iba na človeku, ako sa s tým popasuje. Podstatou Ekotopfilmu bolo, že musíme začať od seba, hoci aj malými krokmi, ako sú napríklad separovanie odpadu, kompostovanie, recyklácia... Ide to aj bez plastov a prehnaného konzumu.

      • Workshop z chémie

      • Žiaci 2.B sa zúčastnili prírodovedného workshopu, ktorý organizovala Ucm v Trnave. Dozvedeli sa rôzne zaujímavosti z rádiológie, fyziky, informatiky, samozrejme z biológie a chémie. Navštívili vedecké priestory na Ucm v Trnave a v Špačinciach. Vyskúšali si pipetovanie, mikroskopovanie a ďalšie časovo nenáročné pokusy v laboratóriách. Tiež získali prehľad o požiadavkách, kladených na uchádzačov o vysokoškolské štúdium.

     • Rodičovské združenie
      • Rodičovské združenie

      • Rada rodičov zvoláva vo štvrtok 29. 11. 2018 v čase od 15.30 hod do 17.00 hod triedne schôdze ZR. Konať sa budú formou individuálnej konzultácie týkajúcej sa  prospechu a správania žiakov u triednych a u vyučujúcich jednotlivých predmetov.

     • Oznámenie o udelení riaditeľského voľna
      • Oznámenie o udelení riaditeľského voľna

      • Riaditeľstvo Strednej odbornej školy poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava oznamuje, že v zmysle § 150 ods. 5 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní udeľuje dňa 29. 10. 2018 ( pondelok) riaditeľské voľno.

     • LVVK - lyžiarsky výchovno-výcvikový kurz 2018/2019
      • LVVK - lyžiarsky výchovno-výcvikový kurz 2018/2019

      • Termín :  16. február – 22. február 2019

        Ubytovanie : v obci Bystrá : hotel / chata  LIMBA

                             v 2, 3, 4 a 5 lôžkových izbách a 

                             v dvoch chatkách pre 6 osôb

        Z ceny 210 € žiak platí 60 €  a  150 € štátny príspevok

       V cene je zahrnuté :

       - ubytovanie na 6 nocí, strava, 5 dňový ski pas, doprava, poistenie. 

        Lyžovanie  :

       Lyžiarský výcvik bude prebiehať v stredisku SKI – TALE V Nízkych  Tatrách ( pod Chopkom ) vzdialeného od hotela 3 km.

       Bližšie info a prihláška v záložke Lyžiarsky kurz

     • Plenárne rodičovské združenie
      • Plenárne rodičovské združenie

      • Milí rodičia,
       srdečne Vás pozývame na plenárne rodičovské združenie, ktoré sa bude konať 24. 9. 2018 o 16:30 v aule SOŠPaSV, TT a o 17:00 v kmeňových triedach.
       Voľba členov do rady školy sa bude konať o 17:30 v zborovni školy.

     • Školský rok 2018/2019 začína!
      • Školský rok 2018/2019 začína!

      • Slávnostné otvorenie školského roka 2018/19 bude 3.9.2018 o 8.30 hod. v aule školy.

       Tešíme sa na Vás  :-)

      • Agrokomplex – to nie je iba výstava

      • Pravidelnou súčasťou národnej výstavy Agrokomplex je i výstava a bonitácia hospodárskych zvierat, ktorá v tomto roku zavŕšila XIII. ročník. Táto pravidelnosť z nášho pohľadu je premietnutá do dvoch rovín. Prvou je tá, že hospodárske zvieratá už niekoľko rokov na ňu vysiela školské hospodárstvo, pretože vlastní štatút šľachtiteľského chovu holsteinského plemena. Druhá je charakterizovaná tým, že „vodičov“ počas bonitácie, ale i ošetrovateľov počas priebehu výstavy vykonávajú naši žiaci. Jedná sa o terajších žiakov, ale i absolventov, ktorým táto aktivita sa stala srdečnou záležitosťou.Pri príprave zvierat počas letných prázdnin si rozširujú odborné vedomosti a praktické zručnosti týkajúce sa starostlivosti o chovné zvieratá.

       V tomto roku reprezentantmi na výstave zo súčasných žiakov boli Adam Baranovič(III.A) a Nikolas Oravec (II.A).Z absolventov úspešne študujúcich na univerzitách opäť prišli Daniela Dovalovská(UVL Košice) s Andrejom Čabákom(SPU Nitra).

       To, že školské hospodárstvo dobre odchovalo jalovice a žiaci s nimi počas hodnotenia pracovali na profesionálnej úrovni je podložené ocenením – III. miesto za kolekciu jalovíc do veku 1,5 roka, pričom ešte jedna jalovica sa taktiež umiestnila na III. mieste. V predchádzajúcich rokoch školské hospodárstvo mávalo i prvé miesta resp. Zlatý kosák, ale ani v tomto roku trinástka nebola pre nás číslom nešťastným, pretože medailové umiestnenie priniesla.

       Zúčastneným žiakom patrí poďakovanie za odbornú prezentáciu a reprezentáciu školy.