• Novinky

      • Deň fascinácie rastlinami vo Výskumnom ústave rastlinnej výroby v Piešťanoch

      • Ďna 23.5.2019 sa žiaci 2.A zúčastnili Dňa fascinácie rastlinami vo Výskumnom ústave rastlinnej výroby v Piešťanoch. Mali možnosť vyskúšať si kosenie, jednoduché dôkazové reakcie bielkovín, ochutnali výrobky z obilnín či naklíčené semená rastlín. Ďalej mali nachystané rôzne stanovištia ako návšteva génovej banky, privoniavanie silíc a liečivých rastlín, mikroskopovanie....

      • Výstava "ROKY BOJOV, OBETÍ A NÁDEJÍ"

      • Dňa 31. mája sa na našej škole konala vernisáž pri príležitosti výstavy "ROKY BOJOV, OBETÍ A NÁDEJÍ". Ďakujeme nadácii M. R. Štefánika za poskytnutie výstavy a nevšedné obohatenie vyučovania dejepisu.

      • SOŠPaSV, Zavarská 9, Trnava, dostala ocenenie od ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR

      • Dňa 15.5.2019 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a ŠIOV udelilo SOŠPaSV, Zavarská 9, Trnava, Plaketu za zásluhy o rozvoj talentov a ďakovný list pri príležitosti 20. výročia súťaže o mlieku "Mladý ekofarmár", za dlhoročné úspešné organizovanie školských, krajských a celoštátnych súťaží.

       Na krajských súťažiach "Mladý ekofarmár", ktoré každoročne organizuje naša škola sa žiaci umiestňujú na prvých miestach a v celoslovenskej súťaži každoročne obsadia miesta v prvej desiatke.

      • Zápis prijatých uchádzačov

      • Zápis prijatých uchádzačov o štúdium na SŠ sa uskutoční na sekretariáte školy v dňoch:

        

       22.05.2019 (streda) od 08:00 do 15:00 hod.

       24.05.2019 (piatok) od 08:00 do 14:00 hod.

       27.05.2019 (pondelok) od 08:00 do 15:00 hod.

        

       Na zápis je potrebné prísť so zákonným zástupcom a priniesť si zápisný lístok vydaný ZŠ.

      • Vlezenky

      • Vlezenky sú šikovný spôsob ako zažiť divadlo. Na večerné predstavenia DJP majú pre študentov pripravených 10 miest, ktoré sú zadarmo. Stačí len prísť do divadla, opýtať sa uvádzačiek na vlezenku, ukázať vlastný študentský preukaz (ISIC, vlakové, školské preukazy s fotografiou), usadiť sa a ochutnať kultúru. Program: viď príloha

      • Múzeum holokaustu v Seredi

      • 24. apríla 2019 sme sa so žiakmi prvých ročníkov našej školy zúčastnili na exkurzii v Múzeu holokaustu v Seredi.

       Najprv sme absolvovali prednášku a následne sme si mohli prezrieť expozície múzea – priestory, v ktorých ľudia s povinnosťou pracovať trávili svoje dni – išlo o strojárske, stolárske, krajčírske dielne ale aj o školu pre deti. Mohli sme si predstaviť, ako vyzeral každodenný život v tábore.

       Múzeum holokaustu v Seredi vzniklo v priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora v Seredi, ktoré predstavuje autentické miesto viažuce sa k tragickému obdobiu riešenia židovskej otázky na Slovensku počas druhej svetovej vojny. V múzeu sú vystavené dobové dokumenty, fotografie a predmety súvisiace s prenasledovaním Židov na území Slovenska. Jedným z vystavených artefaktov je dobytčí vagón, v ktorom deportovali Židov do koncentračného tábora Auschwitz. Múzeum zároveň slúži aj ako pamätník zavraždeným Židom zo Slovenska.

      • Medziškolská kynologická súťaž

      • Do galérie Kynologická súťaž boli pridané fotografie.

       16.4.2019 sa v našej škole prvýkrát organizovala Medziškolská kynologická súťaž, ktorej sa okrem našich žiakov zúčastnili žiaci zo stredných odborných škôl v Ivanke pri Dunaji, Nitre, Pruskom a Žiline. Psovodi a ich psi boli preskúšaní podľa skúšobného poriadku BH-SK bez zadania skúšky. Celú súťaž posudzoval pán rozhodca Dušan Majtas zo Zväzu športovej kynológie. V súťaži sa hodnotili prví traja najlepší psovodi a tiež tri najlepšie družstvá. V kategórii jednotlivcov sa na prvom mieste umiestnila žiačka školy v Ivanke pri Dunaji - Adriana Matušniaková so svojim nemeckým ovčiakom F-Asya Anatanup. Na druhom mieste skončil Adam Pitel zo Žiliny s nemeckým ovčiakom Nerom. Ako tretia sa umiestnila žiačka strednej školy v Pruskom Paulína Hala Magdadiová s belgickým ovčiakom Alfa. V kategórii družstiev sa najviac darilo žiakom strednej odbornej školy v Nitre, na druhom mieste skončila škola v Pruskom, pohár za tretie miesto si odniesli žiaci odbornej školy v Ivanke pri Dunaji. Žiačky našej školy, ktoré sa súťaže zúčastnili - Romana Bartová, Simona Kozárová a Pavlína Némová sa v silnej konkurencii nestratili a so svojimi najmladšími psami súťaže ukázali kvalitné výkony. Výhercom gratulujeme, všetkým zúčastneným ďakujeme a veríme, že sa opäť pri podobnej peknej akcii stretneme aj na budúci rok.

     • Rodičovské združenie
      • Rodičovské združenie

      • Srdečne vás pozývame na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční 15. 04. 2019 (pondelok) o 16.30 hod. v kmeňových triedach.

      • Osvienčim

      • Do galérie Osvienčim boli pridané fotografie.

       V pondeliok 8.apríla 2019 sa uskutočnila exkurzia do Osvienčimu, do bývalého koncentračného tábora v Poľsku.

      • Včelári bilancovali

      • Presne po uplynutí jedného roka prebehla dňa 24. marca 2019 v aule školy výročná členská schôdza okresnej organizácie Slovenského zväzu včelárov.

       Ako tradične sa bilancovali výsledky týkajúce sa kvantitatívnych ukazovateľov, vyjadrených počtom členov a včelstiev a z kvalitatívnych sa zase venovala pozornosť zdravotnému stavu včelstiev a nákazovej situácii.

       Pri príležitosti schôdze sa prítomným prihovoril riaditeľ školy Ing. Ivan Tománek, ktorý považuje spoluprácu so včelárskou organizáciou za dôležitú. Zároveň poukázal na to, že počas svojho pôsobenia sa bude usilovať o zavedenie buď študijného odboru alebo zamerania včelárstvo, pretože úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou pre túto  profesiu neexistuje.

       Stretnutie včelárov si nie je možné predstaviť i v tom, aby sa na ňom odborne nepoučili. V tomto roku odbornú prednášku pre nich vykonal Ing. Tibor Jókay, pričom sa zameral o chovateľskú starostlivosť cestou výživy. Zooveterinárne opatrenia a liečebné zásahy zase upriamil na Nozemovu nákazu a varroázu.

       V rámci schôdze prebehla i voľba predsedu okresnej organizácie. Do funkcie bol znovu zvolený pán Ing. Peter Kudláč, s ktorým naša škola má už niekoľko desiatok rokov veľmi dobrú spoluprácu. K znovuzvoleniu mu nielenže gratulujeme, ale tešíme sa i na budúce obdobia hlavne odbornej spolupráce.

      • Školská kynologická súťaž

      • Dňa 21.3.2019 sa v Strednej odbornej škole poľnohospodárstva a služieb na vidieku prvýkrát konala školská kynologická súťaž žiakov. Do súťaže sa prihlásilo 6 študentov so svojimi psami. Pani rozhodkyňa hodnotila poslušnosť psov a prácu psovodov podľa skúšobného poriadku BH-SK. Žiaci so psami, hoci mladými, sa na súťaž svedomito pripravili, čo bolo vidieť aj na celkovom prevedení. Po prvej časti A, kde sa hodnotila poslušnosť a obratnosť, sa posudzovala aj časť B, ktorá bola zameraná na reakcie psa na bežcov, zvoniaceho cyklistu, aj na skupinku osôb. Tri najlepšie tímy – Simona Kozárová so psom Apollom, Romana Bartová so psom Argom a Tatiana Nagyová so psom Zarou postupujú do medziškolského kola, ktoré sa bude konať dňa 16.4.2019 na pôde našej školy. 

     • Školská súťaž v stredoškolskej odbornej činnosti
      • Školská súťaž v stredoškolskej odbornej činnosti

      • Každým rokom po písomnej časti maturitnej skúšky štvrtáci nepoľavujú v odbornej aktivite a zúčastňujú sa školskej súťaže SOČ, ktorá v tomto roku dňa 19. marca otvorila svoj už 41. ročník. Ako tradične sa do nej zapojili žiaci IV. ročníka – študijného odboru – zamerania agropodnikanie – poľnohospodársky manažment.

       Súťaž otvoril riaditeľ školy Ing. Ivan Tománek, hneď na jej začiatku konštatoval, že si cení ak súťažné práce sú zamerané na poľnohospodárstvo a komplexne sa dotýkajú odbornej problematiky počnúc výrobou a končiac ekonomikou. Z konvenčného poľnohospodárstva riešené témy boli zamerané na výrobu repky olejnej a pšenice siatej. Ako inovačné sa k nim pridružili pestovanie sóje fazuľovej a netradičných mrkvovitých kultúr.

       Súťažiaci Timotej Blanárik, Erik Čavojský, Jakub Masár a Denis Szöke predviedli veľmi dobré odborné referovania a prezentácie. Porota sa rozhodla všetky práce poslať do krajskej súťaže v odboroch poľnohospodárstvo a biológia, ktorá sa bude konať 5. apríla 2019 v SPŠ stavebnej v Trnave. Na súťaž to naši reprezentanti nebudú mať ďaleko a veríme, že niektorí možno sa priblížia i k postupu do celoslovenskej súťaže.

       Držíme im palce.

      • INOVAČNÝ WORKSHOP

      • Dňa 14. marca 2019 sa v našej škole uskutočnil inovačný workshop pod záštitou národného projektu Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky. Nevyužitý školský dvor motivoval našich žiakov k nápadom/inováciám: vytvorenie oddychovej zóny s jazierkom na relax počas prestávok,  zriadenie chovnej stanice alebo kontaktnej zoo či obnovenie kúpaliska, alebo predaj vlastných produktov. To je pár z mnohých nápadov žiakov, ktoré prezentovali riaditeľovi školy.