• Novinky

      • informácie pre študentov TU a UCM - 2016/2017

       • informácie o voľných miestach na internáte budeme poskytovať od 12.09.2016, žiadosti zasielajte na email:

       oravcova.gabriela@zupa-tt.sk

       • pokyny k ubytovaniu nájdete v záložke internát, ubytovanie
      • prenájom autocvičiska

      • bližšie info v záložke ponuky

     • Ukončenie školského roku 2015/2016
      • Ukončenie školského roku 2015/2016

      • Do galérie Ukončenie školského roku 2015/2016 boli pridané fotografie.

       Koniec vyučovania a školského roka je vysvedčením práce žiaka, kedy obdrží skutočné vysvedčenie. Ako býva zvykom tak aj v tomto roku bolo slávnostné ukončenie v starobylej aule školy. Vyhodnotili sme výsledky vzdelávania a výchovy a udelili pochvaly, odmeny, ale aj kárne opatrenia.

       Žiakov ktorí aktívne pracovali v chovateľskom krúžku, súťažili v súťažiach Mladý ekofarmár, Naj agro chlapec, Naj agro dievča, Pangea a v iných mimoškolských aktivitách, ocenil predseda Regionálnej poľnohospodárskej  a potravinárskej komory Ing. Šiatkovský, riaditeľ RPPK v Trnave Ing. Šumichrast  PhD. a predsedníčka rodičovskej rady pani Šiatkovská.

       Na záver všetci popriali žiakom príjemné prázdniny, aby sme sa v zdraví opäť stretli v škole 5. septembra.

        

     • Úspech nášho žiaka v súťaži Mladý chovateľ
      • Úspech nášho žiaka v súťaži Mladý chovateľ

      • Náš žiak 2.B triedy Matúš Goláň sa zúčastnil súťaže Mladý chovateľ pod záštitou Slovenského zväzu chovateľov. So svojou prácou "Odchov mladej hydiny" v krajskom kole v Chocholnej - Velčice získal 1. miesto a v celoslovenskom kole v Žarnovici opäť zvíťazil.

       Medzinárodná Olympiáda Mladých chovateľov sa konala v Ostrave, do tohto medzinárodného kola sa dostalo 7 najlepších mladých chovateľov zo Slovenska, ktorý reprezentovali svojimi vedomosťami a skúsenosťami svoje základné organizácie, Slovenský zväz chovateľov a taktiež celkovo Slovenskú republiku.

       V odbore hydiny reprezentoval SZCH tiež Matúš, ktorý získal krásne 2 miesto v kategórii starších . .
                                                                                                                      Gratulujeme a želáme veľa chovateľských úspechov.

     • Zápis žiakov do 1. ročníka na šk. r. 2016/17
      • Zápis žiakov do 1. ročníka na šk. r. 2016/17

      • Zápis žiakov do 1. ročníka  sa uskutoční 16. mája t.j. pondelok od 12,00 do 16,00 hod.

            18. mája t.j. streda od 12,00 do 16,00 hod.

            19. mája t. j. štvrtok od 9,00 do 14,00 hod.

     • SOČ opäť pre nás úspešne
      • SOČ opäť pre nás úspešne

      • Celoštátna prehliadka stredoškolskej odbornej činnosti sa konala 28. apríla v Bratislave.

       Jej 38. Ročník bol pre nás opäť úspešný, keď v odbore Pôdohospodárstvo, Šimon Radošovský obsadil 2. miesto a v odbore Biológia, Michal Kopecký skončil na 5. mieste.

          Týmito umiestneniami pokračujú v dlhoročnej tradícii školy, ktorá sa do SOČ zapája od jej vzniku.

          Obom štvrtákom blahoželáme.

                                                     SOČ opäť pre nás úspešne - Obrázok 1

      • Motívy z bavlny

      • Naša kolegyňa  pani Vierka Benčatová zaujala svoje okolie originálnou tvorbou a nevšednou predstavivosťou. Z bavlny tvorí postavy zvierat, tvary zelenín a ovocia. Farebnou kombináciou zaujme oko pozorovateľa a vyhotovením evokuje ochutnať plody našich záhrad.

       Prajeme veľa ďalších nápadov.

                                              Motívy z bavlny - Obrázok 1

      • Maturita z praxe

      • V marci začal maratón maturitných skúšok v stredných školách.

       Pokračovaním písomnej formy bola u nás v tomto týždni praktická časť, keď maturanti odpovedali prezentáciou komplexných odborných prác a vylosovaného praktického zadania.

       Ako vidieť na fotografii veterinári ovládajú nielen anatómiu, ale musia ju aj prakticky deklarovať.

                                           Maturita z praxe - Obrázok 1

     • Deň učiteľov
      • Deň učiteľov

      • Marec je mesiacom knihy. V tomto mesiaci majú svoj sviatok učitelia, kedy sa zamýšľame nad ich prácou či poslaním. Tohtoročný Deň učiteľov bol pre nás zvlášť významným, nakoľko zástupca riaditeľa školy, Ján Piešťanský prevzal z rúk ministra školstva Veľkú medailu sv. Gorazda.

       Toto najvyššie ocenenie v rezorte školstva mu bolo udelené za rozvoj medzinárodnej spolupráce  v oblasti poľnohospodárskeho  vzdelávania.

       Ocenený bol v tomto roku jediným pedagógom poľnohospodárskeho školstva na Slovensku, ktorý sa venuje tejto problematike  25 rokov.

       Kolektív zamestnancov školy blahoželá k oceneniu.

       Deň učiteľov - Obrázok 1      Deň učiteľov - Obrázok 2                                          

     • Zahraničná prax vo firme HORSCH
      • Zahraničná prax vo firme HORSCH

      • SOŠPaSV v Trnave spolupracuje so zahraničnými partnermi v EÚ už 25 rokov.

       V rámci inovácie okrem tradičných škôl, fariem a firiem nadviazala spoluprácu s popredným svetovým výrobcom poľnohospodárskej techniky, nemeckou firmou Horsch.

       Zástupcovia Horschu vykonali 7. Marca 2016 v škole výber žiakov na 5 týždňovú odbornú prax do jeho výrobných hál.

       Komisia ocenila prípravu a záujem našich žiakov o daný typ praxe a prví žiaci odcestovali na zahraničnú prax 3. apríla 2016

                                             Zahraničná prax vo firme HORSCH - Obrázok 1

     • Súťaž mladý ekofarmár
      • Súťaž mladý ekofarmár

      • Toto ročné obdobie je pre nás nielen obdobím jarných prác, ale aj organizovaním Krajskej súťaže Mladý ekofarmár, ktorej vyhlasovateľom je ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu.

       Škola a školské hospodárstvo je jedným z mála zariadení na Slovensku, kde sa táto súťaž realizuje na úrovni porovnateľnej s najvyspelejšími chovmi hovädzieho dobytku. 17. ročník tejto súťaže určil, že finále slovenského kola, ktoré sa uskutoční v dňoch 18. – 20. 5. 2016 v Nitre, sa zúčastnia naši žiaci Daniela Dovalovská, Jakub Gašpar a Matúš Goláň, ktorí postupujú z prvého, druhého a tretieho miesta krajskej súťaže. Budeme im držať palce.

       Pri príležitosti tejto súťaže sme pre verejnosť a študentov Trnavskej univerzity zorganizovali Deň mlieka, kde sme pripravili bio jogurty , bio syry a prezentovali ostatné mliečne výrobky.

       Týmto sme chceli upozorniť na potrebu konzumácie zdravého mlieka a mliečnych výrobkov z nášho bezpečného chovu.

       Snáď v povedomí konzumentov aj týmto pomôžeme nielen k zvýšeniu domácej spotreby, ale aj dôležitosti tejto nenahraditeľnej živočíšnej bielkoviny.

       Fotografie zo súťaže si môžete pozrieť vo fotoalbume MLADÝ EKOFARMÁR

     • Naj Agro chlapec, Naj Agro dievča
      • Naj Agro chlapec, Naj Agro dievča

      • Naj Agro opäť víťazne.
       V priestoroch Nitrianskeho Agrokomplexu sa uskutočnilo finále súťaže poľnohospodárskej mládeže Naj Agro chlapec, Naj Agro dievča. Naša škola sa doposiaľ úspešne zúčastnila všetkých ročníkov a nie inak tomu bolo aj v tohtoročnej súťaži. Naši žiaci Klára Fančovičová 3.A trieda a Jozef Viskupič 3. B trieda zvíťazili v internetovom hlasovaní.
       K úspechu obom blahoželáme.   

                                               Naj Agro chlapec, Naj Agro dievča - Obrázok 1                              

      • Rodičovské združenie

      • Dňa 25.apríla 2016 v pondelok o 16.30 hod. sa uskutoční rodičovské združenie a následne o 17.30 hod. stretnutie rady rodičov.

      • Oznam pre stravníkov

      • Vážení študenti,

       Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vám teraz pomocou projektu „RECEPTÚRY V ŠKOLSKÝCH JEDÁLŇACH OČAMI DETÍ“ dáva možnosť zapojiť sa do tvorby školského jedálnička.

       Ak máte doma nejaký obľúbený recept, ktorý radi s rodinou jedávate a radi by ste sa oň podelili, neváhajte a urobte tak. Stačí, ak ho spíšete na papier a prinesiete ku mne do kancelárie. Po posúdení komisiou môže byť  zaradený do jedálničkov po celom Slovensku.

       Teším sa na vašu účasť.

                                                                                                                                     Henrieta Gabrišková

                                                                                                                                     Vedúca ŠJ

     • Deň otvorených dverí
      • Deň otvorených dverí

      • Dňa 02. marca., t. j. v stredu sa bude konať na našej škole Deň otvorených dverí. Pozývame všetkých záujemcov o štúdium a všetkých našich priaznivcov.DOD_2.3.2016_-_plagat.pdf

       Tešíme sa na Vás smiley 

     • Naj Agro dievča a Naj Agro chlapec
      • Naj Agro dievča a Naj Agro chlapec

      • Školské kolo súťaže Naj Agro dievča a Naj Agro chlapec prebehlo v decembri a máme víťazov:

       dievčatá: 1. miesto - Martina Andrášiová
                      2. miesto - Klára Fančovičová
                      3. miesto - Klaudia Gunišová - nahradnik
        
       chlapci: 1. miesto - Jozef Viskupič
                    2. miesto - Nikolas Bohunický

                    3. miesto - Adam Baranovič - nahradnik

       Gratulujeme a držíme palce v ďalších kolách! :-)

       Do galérie Naj Agro dievča a Naj Agro chlapec  boli pridané fotografie.

      • Projektová súťaže z nemeckého jazyka

      •   V mesiaci december sa žiačky 4. Ročníka  zapojili do projektovej súťaže z nemeckého jazyka, ktorú usporiadalo jazykové vydavateľstvo HUEBER. Do súťaže sme poslali projekty:

       a)      V kategórii PLAGÁT: Mode in der Geschichte (Klaudia Palšovičová, Nikola Zvolenská, Lujza Mária Kovalčíková, Zdenka Košútová)

       b)      V kategórii ARTEFAKT: - Mein Traumhaus (Lucia Ševčeková)

       Projektová súťaže z nemeckého jazyka - Obrázok 1   Projektová súťaže z nemeckého jazyka - Obrázok 2