• Novinky

     • Stredoškolská odborná činnosť
      • Stredoškolská odborná činnosť

      • Dňa 16. marca 2017 prebehlo školské kolo SOČ. I keď v tomto roku sa ho zúčastnil menší počet žiakov komisia mohla konštatovať, že práce sa vyznačovali kvalitou nielen po odborno-metodickej stránke, ale zahŕňali prvky inovácií, experimentálnej činnosti a medzinárodnej spolupráce so vzdelávacími a výrobnými inštitúciami.

       Do krajskej súťaže SOČ postúpili tri práce do dvoch odborov od nasledovných riešiteľov:

       Jozef Viskupič: Vyhodnotenie pestovania repky olejnej v podniku Agrofarm Borová

       Adam Banci: Vyhodnotenie pokusov s pestovaním carosella v roku 2016

       Martin Ištok: Využitie mykorízy v poľnohospodárstve. Áno alebo nie?

       Zúčastneným riešiteľom ďakujeme za vyvinutú aktivitu a prajeme im veľa úspechov v krajskej súťaži.

      •            V nedávnych dňoch v talianskom periodiku Il Picentino bol publikovaný odborný článok zástupcu riaditeľa školy, Jána Piešťanského pod názvom Príklad medzinárodnej spolupráce: skúšky pestovania tekvicovitých na Slovensku.
                   Pri spolupráci s Talianskom sme sa orientovali na overovanie možností pestovania vybraných kultivarov cukiet a carossella (kríženec melóna s uhorkou uvedený na obrázku). Tento druh spolupráce je zameraný i odborno-didakticky. V rámci združenia vzdelávacích zariadení pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka EUROPEA Slovakia spolupracujeme so združením EUROPEA Italia, ktorej predsedom je hlavný školský inšpektor pre poľnohospodárske vzdelávanie Giuseppe Murolo podporujúci nielen medzinárodnú spoluprácu, ale dbajúci o to, aby odborní učitelia i žiaci cestou vykonávania hlavne individuálnej praxe sa zameriavali na uplatňovanie inovácií v rámci medzinárodnej spolupráce. Práve pán Murolo bol iniciátorom toho, aby o našich aktivitách sa dozvedeli talianski pestovatelia uvedených druhov poľnohospodárskych kultúr.

     • Finále projektu Made in Italy
      • Finále projektu Made in Italy

      •       V Taliansku v roku 2015 bol vyhlásený projekt "Made in Italy", v rámci ktorého talianske školy si hľadajú zahraničných partnerov, s ktorými spolupracujú v konkrétnej oblasti, pričom propagujú i inú vybranú oblasť, v našom prípade agropotravinársky sektor na území zahraničného partnera.
             Naša škola bola požiadaná realizátorom projektu I.I.S.S. Caramia - Gigante Locorotondo - Alberobello (BA) , že v podmienkach školy budeme overovať možnosti pestovania talianskych zelenín v našich klimatických podmienkach, pričom s výsledkami oboznámime partnerskú školu z Talianska. Tá ako reciprocitu urobí návštevu našej partnerskej školy a oboznámi nás s tradičnými, regionálnymi agropotravinárskymi komoditami. viac v článku tu

     • KRAJSKÉ KOLO 18. ROČNÍKA SÚŤAŽE MLADÝ EKOFARMÁR
      • KRAJSKÉ KOLO 18. ROČNÍKA SÚŤAŽE MLADÝ EKOFARMÁR

      • Dňa 9.3. 2017 sa v Strednej odbornej škole poľnohospodárstva a služieb na vidieku a Školskom Hospodárstve v Trnave,
       konala krajská súťaž Mladý ekofarmár, ktorej vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu, a športu SR.

       Súťažilo 10 žiakov z Trnavskej a Dunajsko Stredskej školy v piatich disciplínach počínajúc praktickou časťou a končiac vedomostným testom.

       Celkovou víťazkou sa stala Natália Baničová, na druhom mieste sa umiestnila Lenka Petrovičová (obe z našej školy) a tretí skončil Ondrej Boltvan z Dunajskej Stredy.

       Do Slovenského kola okrem uvedených postupuje aj náš Matúš Goláň.

       Blahoželáme víťazom a držíme palce v celoslovenskom finále v Pruskom.

      • Ak ste úspešní vo výrobe, tak sa presadíte na trhu práce. Ak dosiahnete úspechy vo vzdelávaní, a nemusí to byť iba vo výchovno-vzdelávacom procese, ale i v mimoškolských aktivitách, tak dokážete motivovať veľa partnerov k spolupráci so školou. Hoci pestovanie zeleniny a umelecká činnosť nie sú kľúčovými faktormi vo vzdelávaní odborných, či všeobecnovzdelávacích predmetov rozvoj medzinárodnej spolupráce v tejto oblasti neustále motivuje ľudí túto spoluprácu propagovať. Pestovanie mnohých zelenín v spolupráci s Talianskom motivovalo našu bývalú učiteľku, Ing. Vieru Benčatovú vyhotoviť malé umelecké dielo. Niekedy je na škodu, že spoluprácu si viac cenia v zahraničí alebo ľudia mimo školy ako tí, ktorí by mali byť nápomocní pri skvalitňovaní nami prezentovaných aktivít.

                                                     

     • Deň otvorených dverí
      • Deň otvorených dverí

      • Dňa 02. marca 2017, t. j. vo štvrtok sa bude konať na našej škole Deň otvorených dverí. Pozývame všetkých záujemcov o štúdium a všetkých našich priaznivcov. Den_otvorenych_dveri(1).pdf

       Tešíme sa na Vás smiley

      • - Obrázok 1  - Obrázok 2

       Pokiaľ sa rozhodujete kam na strednú školu vypočujte si rozhovor, v ktorom sa dozviete viac o úspechoch našich študentov v chove cudzkrajných zvierat a aj o rovnomennom štúdijnom zameraní, ktorý od septembra študujú študenti na našej škole.
       Vypočujte si rozhovor tu

        

      • OZNAM pre študentov TU a UCM

      • Internát SOŠPaSV sa otvára 08.01.2017 o 18:00 hod.

     • Vianočné prianie
      • Vianočné prianie

      • Blížia sa krásne chvíle Vianočné,
       prežite ich v láske, šťastí a hlavne spoločne.
       Nie sú dôležité dary,
       a v novom roku nech sa Vám vždy darí.
       Zdravie nech slúži k spokojnosti
       a dom, aby ste mali vždy plný radosti.
       Prajeme Vám nech sú aj tieto Vianoce plné spokojnosti, radosti,
       bohaté na krásne momenty a splnené priania.
       Všetko najlepšie do nového roku 2017

                                     želajú zamestnaci a žiaci školy.

     • Deň kynológie a výstava ovocia a zeleniny
      • Deň kynológie a výstava ovocia a zeleniny

      • Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Trnave ku Dňu župy pripravila aktivity v oblasti kynológie a výstavu ovocia a zeleniny z úrody našich záhrad.

            V tento významný deň navštívila školu riaditeľka Talianskeho  kultúrneho inštitútu v Bratislave pani Antonia Grande / foto druhá zľava/, ktorá vyslovila uznanie prezentácie žiakov a pedagógov poľnohospodárstva a kultúry pri príležitosti Dňa Trnavského samosprávneho kraja.

     • Deň kynológie a výstava ovocia a zeleniny
      • Deň kynológie a výstava ovocia a zeleniny

      • V rámci Dňa župy,sme pre Vás pripravili Deň kynológie a výstavu ovocia a zeleniny, ktorá sa uskutoční dňa 6.10.2016 od 9,00 hod. do 13,00 hod.

       v budove a v areáli školy.

       Pozývame žiakov ZŠ , MŠ a širokú verejnosť na ukážky výcviku psov a domácej produkcie ovocia a zeleniny.

       Tešíme sa na Vašu návštevu :-)

     • Plenárne zasdnutie RZ - rodičovského združenia
      • Plenárne zasdnutie RZ - rodičovského združenia

      • Vážení rodičia, dňa 3.10.2016 (pondelok) o 16:30 sa ukutoční plenárne zasadnutie RZ a o 17:00 triedne zasadnutie RZ.

                      Tešíme sa na stretnutie s Vami.

      • Vysokoškoláci!!!!!!

      • Nástup študentov, ktorým bol pridelený internát SOŠPaSV, je možný od 25.09.2016 počas celého dňa

       Podmienky:

       zaplatený poplatok 164,25€

       vyplnené tlačivá a fotografia 

        

        

     • Začiatok šk. roka 2016/2017
      • Začiatok šk. roka 2016/2017

      • Slávnostné otvorenie šk. roka 2016/2017 sa koná 5.septembra 2016 (pondelok) o 8:00 hod. v aule školy.

      • školské stravovanie 2016/2017

      • pokyny pre platby v záložke školské stravovanie