• Novinky

      • Ak ste úspešní vo výrobe, tak sa presadíte na trhu práce. Ak dosiahnete úspechy vo vzdelávaní, a nemusí to byť iba vo výchovno-vzdelávacom procese, ale i v mimoškolských aktivitách, tak dokážete motivovať veľa partnerov k spolupráci so školou. Hoci pestovanie zeleniny a umelecká činnosť nie sú kľúčovými faktormi vo vzdelávaní odborných, či všeobecnovzdelávacích predmetov rozvoj medzinárodnej spolupráce v tejto oblasti neustále motivuje ľudí túto spoluprácu propagovať. Pestovanie mnohých zelenín v spolupráci s Talianskom motivovalo našu bývalú učiteľku, Ing. Vieru Benčatovú vyhotoviť malé umelecké dielo. Niekedy je na škodu, že spoluprácu si viac cenia v zahraničí alebo ľudia mimo školy ako tí, ktorí by mali byť nápomocní pri skvalitňovaní nami prezentovaných aktivít.

                                                     

     • Deň otvorených dverí
      • Deň otvorených dverí

      • Dňa 02. marca 2017, t. j. vo štvrtok sa bude konať na našej škole Deň otvorených dverí. Pozývame všetkých záujemcov o štúdium a všetkých našich priaznivcov. Den_otvorenych_dveri(1).pdf

       Tešíme sa na Vás smiley

      • - Obrázok 1  - Obrázok 2

       Pokiaľ sa rozhodujete kam na strednú školu vypočujte si rozhovor, v ktorom sa dozviete viac o úspechoch našich študentov v chove cudzkrajných zvierat a aj o rovnomennom štúdijnom zameraní, ktorý od septembra študujú študenti na našej škole.
       Vypočujte si rozhovor tu

        

      • OZNAM pre študentov TU a UCM

      • Internát SOŠPaSV sa otvára 08.01.2017 o 18:00 hod.

     • Vianočné prianie
      • Vianočné prianie

      • Blížia sa krásne chvíle Vianočné,
       prežite ich v láske, šťastí a hlavne spoločne.
       Nie sú dôležité dary,
       a v novom roku nech sa Vám vždy darí.
       Zdravie nech slúži k spokojnosti
       a dom, aby ste mali vždy plný radosti.
       Prajeme Vám nech sú aj tieto Vianoce plné spokojnosti, radosti,
       bohaté na krásne momenty a splnené priania.
       Všetko najlepšie do nového roku 2017

                                     želajú zamestnaci a žiaci školy.

     • Deň kynológie a výstava ovocia a zeleniny
      • Deň kynológie a výstava ovocia a zeleniny

      • Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Trnave ku Dňu župy pripravila aktivity v oblasti kynológie a výstavu ovocia a zeleniny z úrody našich záhrad.

            V tento významný deň navštívila školu riaditeľka Talianskeho  kultúrneho inštitútu v Bratislave pani Antonia Grande / foto druhá zľava/, ktorá vyslovila uznanie prezentácie žiakov a pedagógov poľnohospodárstva a kultúry pri príležitosti Dňa Trnavského samosprávneho kraja.

     • Deň kynológie a výstava ovocia a zeleniny
      • Deň kynológie a výstava ovocia a zeleniny

      • V rámci Dňa župy,sme pre Vás pripravili Deň kynológie a výstavu ovocia a zeleniny, ktorá sa uskutoční dňa 6.10.2016 od 9,00 hod. do 13,00 hod.

       v budove a v areáli školy.

       Pozývame žiakov ZŠ , MŠ a širokú verejnosť na ukážky výcviku psov a domácej produkcie ovocia a zeleniny.

       Tešíme sa na Vašu návštevu :-)

     • Plenárne zasdnutie RZ - rodičovského združenia
      • Plenárne zasdnutie RZ - rodičovského združenia

      • Vážení rodičia, dňa 3.10.2016 (pondelok) o 16:30 sa ukutoční plenárne zasadnutie RZ a o 17:00 triedne zasadnutie RZ.

                      Tešíme sa na stretnutie s Vami.

      • Vysokoškoláci!!!!!!

      • Nástup študentov, ktorým bol pridelený internát SOŠPaSV, je možný od 25.09.2016 počas celého dňa

       Podmienky:

       zaplatený poplatok 164,25€

       vyplnené tlačivá a fotografia 

        

        

     • Začiatok šk. roka 2016/2017
      • Začiatok šk. roka 2016/2017

      • Slávnostné otvorenie šk. roka 2016/2017 sa koná 5.septembra 2016 (pondelok) o 8:00 hod. v aule školy.

      • školské stravovanie 2016/2017

      • pokyny pre platby v záložke školské stravovanie

      • informácie pre študentov TU a UCM - 2016/2017

       • informácie o voľných miestach na internáte budeme poskytovať od 12.09.2016, žiadosti zasielajte na email:

       oravcova.gabriela@zupa-tt.sk

       • pokyny k ubytovaniu nájdete v záložke internát, ubytovanie
      • prenájom autocvičiska

      • bližšie info v záložke ponuky

     • Ukončenie školského roku 2015/2016
      • Ukončenie školského roku 2015/2016

      • Do galérie Ukončenie školského roku 2015/2016 boli pridané fotografie.

       Koniec vyučovania a školského roka je vysvedčením práce žiaka, kedy obdrží skutočné vysvedčenie. Ako býva zvykom tak aj v tomto roku bolo slávnostné ukončenie v starobylej aule školy. Vyhodnotili sme výsledky vzdelávania a výchovy a udelili pochvaly, odmeny, ale aj kárne opatrenia.

       Žiakov ktorí aktívne pracovali v chovateľskom krúžku, súťažili v súťažiach Mladý ekofarmár, Naj agro chlapec, Naj agro dievča, Pangea a v iných mimoškolských aktivitách, ocenil predseda Regionálnej poľnohospodárskej  a potravinárskej komory Ing. Šiatkovský, riaditeľ RPPK v Trnave Ing. Šumichrast  PhD. a predsedníčka rodičovskej rady pani Šiatkovská.

       Na záver všetci popriali žiakom príjemné prázdniny, aby sme sa v zdraví opäť stretli v škole 5. septembra.

        

     • Úspech nášho žiaka v súťaži Mladý chovateľ
      • Úspech nášho žiaka v súťaži Mladý chovateľ

      • Náš žiak 2.B triedy Matúš Goláň sa zúčastnil súťaže Mladý chovateľ pod záštitou Slovenského zväzu chovateľov. So svojou prácou "Odchov mladej hydiny" v krajskom kole v Chocholnej - Velčice získal 1. miesto a v celoslovenskom kole v Žarnovici opäť zvíťazil.

       Medzinárodná Olympiáda Mladých chovateľov sa konala v Ostrave, do tohto medzinárodného kola sa dostalo 7 najlepších mladých chovateľov zo Slovenska, ktorý reprezentovali svojimi vedomosťami a skúsenosťami svoje základné organizácie, Slovenský zväz chovateľov a taktiež celkovo Slovenskú republiku.

       V odbore hydiny reprezentoval SZCH tiež Matúš, ktorý získal krásne 2 miesto v kategórii starších . .
                                                                                                                      Gratulujeme a želáme veľa chovateľských úspechov.