• Novinky

      • OZNAM - UBYTOVÁVANIE  ŠTUDENTOV  UCM A TU

       11. 9. 2020

        

       Vzhľadom na prebiehajúce rekonštrukčné práce v budove školy a momentálne obmedzené telefonické spojenie, je možnosť sa prísť ubytovať (tí, ktorí majú ubytovanie zaplatené) priamo bez predchádzajúceho telefonického kontaktu.

       Pri vstupe do areálu školy sa riaďte orientačnými tabuľami.

       Na novej vrátnici dostanete potrebné informácie k ubytovaniu.

        

       Ďakujem za pochopenie.

        

                                                                                                                 Ing. Ivan Tománek

                                                                                                                      riaditeľ školy

      • POKYNY RIADITEĽA ŠKOLY K VZDELÁVANIU V SOŠPaSV TRNAVA OD 16.09.2020 V SÚVISLOSTI S COVID – 19

       11. 9. 2020

        

       1. Vyučovanie od uvedeného termínu bude prebiehať v riadnom vyučovacom režime podľa rozvrhu

       2. Žiak pri nástupe do školy (16.9.2020) predkladá vyplnené  Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti (dostupné na stránke školy) svojmu  triednemu učiteľovi. Toto Vyhlásenie predkladá vždy, ak preruší školskú dochádzku na viac ako 3 dni (vrátane víkendu).

       3. Stravovanie žiakov v školskej jedálni bude prebiehať denne počas obedňajšej prestávky, t.j. od 12.10 do 12.45 v nasledovných nástupných  intervaloch:

       prvé ročníky              12.10 – 12.15

       druhé ročníky            12.15 – 12.20

       tretie ročníky             12.20 – 12.25

       štvrté ročníky             12.25 - 12.30

        

       Žiaci si pred obedom dezinfikujú ruky, v jedálni dodržujú odstup  2 m a riadia sa pokynmi pedagogického dozoru a osôb vydávajúcich stravu. Po konzumácii obeda čo najskôr opustia jedáleň.

        

       Ostatné pokyny zostávajú v platnosti ako doteraz, s opätovným dôrazom na :

       - ranný filter

       - nosenie rúška

       - dezinfekciu rúk

       - dodržiavanie odstupov

        

       Učitelia a nepedagogickí zamestnanci,  ktorí budú neprítomní na pracovisku

       min. 3 dni, vyplnia  Zdravotný dotazník pre zamestnancov pred nástupom

       do zamestnania.

        

        

        

       V Trnave, 11.09.2020                                                               Ing. Ivan Tománek

                                                                                                             riaditeľ školy

        

        

       Vyhlasenie_zakon._zastupcu_o_bezinfekcnosti_-_NOVE.docx