• Novinky

      • Oznam k novému šk. roku 2020/2021

       24. 8. 2020

        Pokyny k otvoreniu školského roka 2020/2021

        

            V súlade s pokynmi Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na dodržiavanie protiepidemických opatrení a odporúčaní sa nebude konať spoločné slávnostné otvorenie školského roka v aule školy.            Žiaci v stredu 02. septembra 2020 o 08.30 hod. nastúpia priamo do tried. Zoznamy žiakov prvých ročníkov        (1.A a 1.B),  budú vyvesené na vchodových dverách. Pri vstupe budú triednymi učiteľmi usmernení. Rodičia sa môžu zdržovať pred budovou školy, do budovy  im nebude vstup povolený v dôsledku opatrení COVID -19.

            Je potrebné, aby všetci žiaci mali rúško na prekrytie nosa a úst (2ks), pri vstupe do školy je dezinfekčný stojan, kde si vydezinfikujú  ruky. Všetci žiaci sú povinní priniesť pri nástupe do školy vyplnené dve tlačivá :          Zdravotný dotazník a Vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka, ktoré sú k dispozícii na stránke školy https://spostt.edupage.org/? (Za žiaka do 18 rokov vyplní zákonný zástupca, plnoletí žiaci si spomínané tlačivá vyplnia sami).

            V dňoch  02.09. a 03.09.2020  budú žiakom pridelené skrinky, učebnice, oboznámia sa so šk. poriadkom a ďalej sa budú riadiť pokynmi triednych učiteľov. Ďalšie pokyny v súvislosti s hygienickými a protipandemickými opatreniami budú vydané do začiatku školského roka interným predpisom riaditeľa školy.

        

             V Trnave, dňa 24.08.2020                                                             

        

                                                                                                                                                 Ing. Ivan Tománek

                                                                                                                                                      riaditeľ školy

       Vyhlasenie_o_bezinfekcnosti.docx

       Zdravotny_dotaznik.docx