• Novinky

      • VÝSLEDKY PRIJÍMACIEHO KONANIA PRE 4-ROČNÉ ŠTÚDIUM 2020/2021

      • Prijatí uchádzači dostanú rozhodnutie o prijatí prostredníctvom Edupage, alebo e-mailom do 29.5.2020. Svoje záväzné rozhodnutie o nastúpení, resp. nenastúpení na štúdium ( tlačivo: Záväzné potvrdenie onastúpení/nenastúpení na štúdium), nám pošlite podpísané a oskenované na náš e-mail: bobekova.adriana@zupa-tt.sk.  Záväzné potvrdenie bude možné poslať aj cez Edupage (na aplikácii sa ešte pracuje) do 04.júna 2020.


       Neprijatí uchádzači môžu podať odvolanie prostredníctvom e-mailu: bobekova.adriana@zupa-tt.sk alebo cez Edupage. Vprípade, že nám prijatí uchádzači oznámia, že nemajú záujem o štúdium na našej škole, budeme posúvať poradie prijatých uchádzačov.
        

       Prosíme vás o trpezlivosť, nakoľko žiaci prijatí na základe tohto poradia sa budú môcť rozhodnúť do 04.júna 2020.
        

       Príloha č.1: Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium k stiahnutiu TU!

       Zavazne_potvrdenie_o_nastupeni_ziaka.docx

      • Autoškola - oznam

      • Žiaci, ktorí majú záujem o kurz autoškoly kontaktujte p. Mikulíka do 9.6.2020. Tel.č. 0944142335 alebo mail 2mimisk@gmail.com.

      • Výsledky krajského kola SOČ 2019/2020

      • Výsledky krajského kola SOČ 2019/2020

       42. ročník

       V tomto školskom roku i napriek špecifickým podmienkam prezentácie súťažných prác, sa naši žiaci, umiestnili  na popredných pozíciách vo svojich odboroch.  

       Odbor 07. Pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo):

       1. miesto – Soňa Hronská

       Téma:  Pozorovanie pestovania cibule kuchynskej použitím troch agrotechnických metód.

       2. miesto – Kristián Šlahor

       Téma:  Vyhodnotenie pestovania pšenice potravinárskej v RaVOD Pata. 

       Odbor 04. Biológia

       4. miesto – Simon Pokorný

       Téma:  Monitorovanie výskytu hraboša poľného v záhradkárskych podmienkach. 

       K dosiahnutým výsledkom žiakom  blahoželáme a prajeme veľa úspechov v celoslovenskej súťaži, do ktorej postúpili Soňa Hronská a Kristián Šlahor. 

        

      • Oznam pre účastníkov vodičských kurzov

      • Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky povolil vykonávanie výcviku a výučby v autoškolách od 6.5.2020. To znamená že môžeme pokračovať vo výcviku autoškoly za podmienok stanovených UVZ SR. Praktické jazdy začíname  od utorka 12.mája 2020.Výcvik bude prebiehať v dopoľudnajších hodinách od 7.30 hod. V súlade s dodržiavaním nariadení UVZ SR je možné v danom časovom limite uskutočniť len 3 jazdy.Je preto potrebné zo strany žiakov dohodnúť si jazdy a termíny s inštruktorom p. Mikulíkom na tel.č. 0944142335