• Novinky

      • Zaujímavé práce žiakov - pokračujeme :-)

      • V súčasnej dobe sa veľa hovorí o hygiene, používaní dezinfekčných prostriedkov a pod., preto mali žiaci, v rámci predmetu Aplikovaná biológia, možnosť preskúmať v akých podmienkach rastie najviac mikroorganizmov a ako rýchlo. Ako živný substrát použili chlieb, prostredie pre odber vzoriek si mohol každý zvoliť vlastné. Opäť sa im to veľmi podarilo, pripájam projekt Ivana Habra z 2.A

      • Oznam (Informácia pre študentov TU a UCM)

      • Vážení študenti,

       na základe rozhodnutia vedenia SOŠPaSV  Vám oznamujeme nasledovné skutočnosti ohľadom ubytovania na internáte Zavarská 9 v Trnave:

       Vzhľadom k danej situácii je možné odubytovať sa z internátu, zatiaľ v dňoch:

       20.4.2020 – 30.4.2020, v čase  od 7:30 – 12:30 hod.

       Bližšie informácie nájdete tu odubytovanie_z_internatu_-_oznam.pdf

      • "Aplikovaná chémia môže byť aj zábavná."

      • Napríklad taká superkryštalizácia presýteného roztoku octanu sodného je veľmi zaujímavá. Roztok s izbovou teplotou po inicializácii kryštalizuje a zohrieva sa - vzniká tzv. horúci ľad. V domácich podmienkach stačí ocot, sóda bicarbóna a dávka trpezlivosti Tu si môžete pozrieť vydarený pokus Daniela Tarabíka z 1.B