• Novinky

      • Múzeum holokaustu v Seredi

       25. 4. 2019

       24. apríla 2019 sme sa so žiakmi prvých ročníkov našej školy zúčastnili na exkurzii v Múzeu holokaustu v Seredi.

       Najprv sme absolvovali prednášku a následne sme si mohli prezrieť expozície múzea – priestory, v ktorých ľudia s povinnosťou pracovať trávili svoje dni – išlo o strojárske, stolárske, krajčírske dielne ale aj o školu pre deti. Mohli sme si predstaviť, ako vyzeral každodenný život v tábore.

       Múzeum holokaustu v Seredi vzniklo v priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora v Seredi, ktoré predstavuje autentické miesto viažuce sa k tragickému obdobiu riešenia židovskej otázky na Slovensku počas druhej svetovej vojny. V múzeu sú vystavené dobové dokumenty, fotografie a predmety súvisiace s prenasledovaním Židov na území Slovenska. Jedným z vystavených artefaktov je dobytčí vagón, v ktorom deportovali Židov do koncentračného tábora Auschwitz. Múzeum zároveň slúži aj ako pamätník zavraždeným Židom zo Slovenska.

      • Medziškolská kynologická súťaž

       22. 4. 2019

       Do galérie Kynologická súťaž boli pridané fotografie.

       16.4.2019 sa v našej škole prvýkrát organizovala Medziškolská kynologická súťaž, ktorej sa okrem našich žiakov zúčastnili žiaci zo stredných odborných škôl v Ivanke pri Dunaji, Nitre, Pruskom a Žiline. Psovodi a ich psi boli preskúšaní podľa skúšobného poriadku BH-SK bez zadania skúšky. Celú súťaž posudzoval pán rozhodca Dušan Majtas zo Zväzu športovej kynológie. V súťaži sa hodnotili prví traja najlepší psovodi a tiež tri najlepšie družstvá. V kategórii jednotlivcov sa na prvom mieste umiestnila žiačka školy v Ivanke pri Dunaji - Adriana Matušniaková so svojim nemeckým ovčiakom F-Asya Anatanup. Na druhom mieste skončil Adam Pitel zo Žiliny s nemeckým ovčiakom Nerom. Ako tretia sa umiestnila žiačka strednej školy v Pruskom Paulína Hala Magdadiová s belgickým ovčiakom Alfa. V kategórii družstiev sa najviac darilo žiakom strednej odbornej školy v Nitre, na druhom mieste skončila škola v Pruskom, pohár za tretie miesto si odniesli žiaci odbornej školy v Ivanke pri Dunaji. Žiačky našej školy, ktoré sa súťaže zúčastnili - Romana Bartová, Simona Kozárová a Pavlína Némová sa v silnej konkurencii nestratili a so svojimi najmladšími psami súťaže ukázali kvalitné výkony. Výhercom gratulujeme, všetkým zúčastneným ďakujeme a veríme, že sa opäť pri podobnej peknej akcii stretneme aj na budúci rok.