• Novinky

      • Včelári bilancovali

       26. 3. 2019

       Presne po uplynutí jedného roka prebehla dňa 24. marca 2019 v aule školy výročná členská schôdza okresnej organizácie Slovenského zväzu včelárov.

       Ako tradične sa bilancovali výsledky týkajúce sa kvantitatívnych ukazovateľov, vyjadrených počtom členov a včelstiev a z kvalitatívnych sa zase venovala pozornosť zdravotnému stavu včelstiev a nákazovej situácii.

       Pri príležitosti schôdze sa prítomným prihovoril riaditeľ školy Ing. Ivan Tománek, ktorý považuje spoluprácu so včelárskou organizáciou za dôležitú. Zároveň poukázal na to, že počas svojho pôsobenia sa bude usilovať o zavedenie buď študijného odboru alebo zamerania včelárstvo, pretože úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou pre túto  profesiu neexistuje.

       Stretnutie včelárov si nie je možné predstaviť i v tom, aby sa na ňom odborne nepoučili. V tomto roku odbornú prednášku pre nich vykonal Ing. Tibor Jókay, pričom sa zameral o chovateľskú starostlivosť cestou výživy. Zooveterinárne opatrenia a liečebné zásahy zase upriamil na Nozemovu nákazu a varroázu.

       V rámci schôdze prebehla i voľba predsedu okresnej organizácie. Do funkcie bol znovu zvolený pán Ing. Peter Kudláč, s ktorým naša škola má už niekoľko desiatok rokov veľmi dobrú spoluprácu. K znovuzvoleniu mu nielenže gratulujeme, ale tešíme sa i na budúce obdobia hlavne odbornej spolupráce.

      • Školská kynologická súťaž

       25. 3. 2019

       Dňa 21.3.2019 sa v Strednej odbornej škole poľnohospodárstva a služieb na vidieku prvýkrát konala školská kynologická súťaž žiakov. Do súťaže sa prihlásilo 6 študentov so svojimi psami. Pani rozhodkyňa hodnotila poslušnosť psov a prácu psovodov podľa skúšobného poriadku BH-SK. Žiaci so psami, hoci mladými, sa na súťaž svedomito pripravili, čo bolo vidieť aj na celkovom prevedení. Po prvej časti A, kde sa hodnotila poslušnosť a obratnosť, sa posudzovala aj časť B, ktorá bola zameraná na reakcie psa na bežcov, zvoniaceho cyklistu, aj na skupinku osôb. Tri najlepšie tímy – Simona Kozárová so psom Apollom, Romana Bartová so psom Argom a Tatiana Nagyová so psom Zarou postupujú do medziškolského kola, ktoré sa bude konať dňa 16.4.2019 na pôde našej školy. 

     • Školská súťaž v stredoškolskej odbornej činnosti
      • Školská súťaž v stredoškolskej odbornej činnosti

       21. 3. 2019

       Každým rokom po písomnej časti maturitnej skúšky štvrtáci nepoľavujú v odbornej aktivite a zúčastňujú sa školskej súťaže SOČ, ktorá v tomto roku dňa 19. marca otvorila svoj už 41. ročník. Ako tradične sa do nej zapojili žiaci IV. ročníka – študijného odboru – zamerania agropodnikanie – poľnohospodársky manažment.

       Súťaž otvoril riaditeľ školy Ing. Ivan Tománek, hneď na jej začiatku konštatoval, že si cení ak súťažné práce sú zamerané na poľnohospodárstvo a komplexne sa dotýkajú odbornej problematiky počnúc výrobou a končiac ekonomikou. Z konvenčného poľnohospodárstva riešené témy boli zamerané na výrobu repky olejnej a pšenice siatej. Ako inovačné sa k nim pridružili pestovanie sóje fazuľovej a netradičných mrkvovitých kultúr.

       Súťažiaci Timotej Blanárik, Erik Čavojský, Jakub Masár a Denis Szöke predviedli veľmi dobré odborné referovania a prezentácie. Porota sa rozhodla všetky práce poslať do krajskej súťaže v odboroch poľnohospodárstvo a biológia, ktorá sa bude konať 5. apríla 2019 v SPŠ stavebnej v Trnave. Na súťaž to naši reprezentanti nebudú mať ďaleko a veríme, že niektorí možno sa priblížia i k postupu do celoslovenskej súťaže.

       Držíme im palce.

      • INOVAČNÝ WORKSHOP

       15. 3. 2019

       Dňa 14. marca 2019 sa v našej škole uskutočnil inovačný workshop pod záštitou národného projektu Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky. Nevyužitý školský dvor motivoval našich žiakov k nápadom/inováciám: vytvorenie oddychovej zóny s jazierkom na relax počas prestávok,  zriadenie chovnej stanice alebo kontaktnej zoo či obnovenie kúpaliska, alebo predaj vlastných produktov. To je pár z mnohých nápadov žiakov, ktoré prezentovali riaditeľovi školy.