• Novinky

     • Školský rok 2018/2019 začína!
      • Školský rok 2018/2019 začína!

      • Slávnostné otvorenie školského roka 2018/19 bude 3.9.2018 o 8.30 hod. v aule školy.

       Tešíme sa na Vás  :-)

      • Agrokomplex – to nie je iba výstava

      • Pravidelnou súčasťou národnej výstavy Agrokomplex je i výstava a bonitácia hospodárskych zvierat, ktorá v tomto roku zavŕšila XIII. ročník. Táto pravidelnosť z nášho pohľadu je premietnutá do dvoch rovín. Prvou je tá, že hospodárske zvieratá už niekoľko rokov na ňu vysiela školské hospodárstvo, pretože vlastní štatút šľachtiteľského chovu holsteinského plemena. Druhá je charakterizovaná tým, že „vodičov“ počas bonitácie, ale i ošetrovateľov počas priebehu výstavy vykonávajú naši žiaci. Jedná sa o terajších žiakov, ale i absolventov, ktorým táto aktivita sa stala srdečnou záležitosťou.Pri príprave zvierat počas letných prázdnin si rozširujú odborné vedomosti a praktické zručnosti týkajúce sa starostlivosti o chovné zvieratá.

       V tomto roku reprezentantmi na výstave zo súčasných žiakov boli Adam Baranovič(III.A) a Nikolas Oravec (II.A).Z absolventov úspešne študujúcich na univerzitách opäť prišli Daniela Dovalovská(UVL Košice) s Andrejom Čabákom(SPU Nitra).

       To, že školské hospodárstvo dobre odchovalo jalovice a žiaci s nimi počas hodnotenia pracovali na profesionálnej úrovni je podložené ocenením – III. miesto za kolekciu jalovíc do veku 1,5 roka, pričom ešte jedna jalovica sa taktiež umiestnila na III. mieste. V predchádzajúcich rokoch školské hospodárstvo mávalo i prvé miesta resp. Zlatý kosák, ale ani v tomto roku trinástka nebola pre nás číslom nešťastným, pretože medailové umiestnenie priniesla.

       Zúčastneným žiakom patrí poďakovanie za odbornú prezentáciu a reprezentáciu školy.

     • ISIC
      • ISIC

      • Milí žiaci,
       ISIC preukazy si môžete prevziať v čase od 08:00 do 12:00 hodiny na sekretariáte školy.
       Pre vyzdvihnutie ISIC preukazu je potrebné doniesť fotku s rozmermi 26 x 32 mm.