• Novinky

      • 2% z dane z príjmu

      • Vážení rodičia a priatelia školy,

       pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

       Finančné prostriedky budú použité na rekonštrukciu žiackych šatní.

       Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Občianske združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

       Návod ako postupovať nájdete v nasledujúcom linku.      Ďakujeme

      • NAJ agro dievča a NAJ agro chlapec - sme úspešní

      • Deň 14. február sme v tomto roku mohli sledovať z troch pohľadov.

       Pre mladých ľudí sa niesol v znamení sviatku sv. Valentína a pre kresťanov zase predstavoval Popolcovú stredu. Tretím pohľadom bol ten, že pre štyroch žiakov našej školy, ktorí postúpili do semifinále celoslovenskej súťaže NAJ agro dievča a NAJ agro chlapec bola práve účasť, v tomto už poradí šiestom podujatí.

       Meranie síl na ňom nie je orientované tým smerom, že súťažiaci rieši konkrétnu zadanú úlohu, ale po úvodnom predstavení sa odpovedá na otázky z poľnohospodárskej problematiky kladené moderátorom. Pritom samozrejme musí mať nielen vedomosti, ale i kultivované vystupovanie. Moderátorom už tradične býva vydavateľ odborných mesačníkov Agromagazín a Slovenský chov Ján Huba. Tento rok sa zameral na okruhy reprodukcie rastlín a živočíchov a na prvovýrobu potravín. Pre objektívnosť vyhodnocovania odpovedí súťaž pozorne sledovala a hodnotila porota, ktorej velil skúsený redaktor Farmárskej revue Ján Škorňa. Aby sa súťaž stala naozaj objektívnou, tak na jej konci - pred záverečným vyhodnotením predstavil súťažiaci žiak svoje vízie, ktoré sú orientované na to, ako sa chce uplatniť v poľnohospodárstve.

       Naši štyria reprezentanti si na súťaži počínali veľmi dobre a je im potrebné rovnako poďakovať všetkým. Pretože do finále sa nemôže prebojovať každý, tak predsa trom sa to podarilo. V mesiaci apríl im držme palce!

      • Deň otvorených dverí

      • Žiaci deviateho ročníka základnej deväťročnej školy stoja pred dôležitým životným rozhodnutím – v akom štúdiu chcú po jej ukončení pokračovať. Informácií, ktoré o jednotlivých typoch stredných škôl dostávajú sú z rôznych zdrojov, počnúc školou, končiac rodinou. Medzi veľmi významné informačné zdroje patrí i návšteva školy cestou dňa otvorených dverí. Tu sa majú možnosť dozvedieť o náplni ponúkaných študijných odborov a zameraní, uplatnení sa po ukončení štúdia, či prijímacích skúškach. Tým dôležitejším faktorom je vidieť podmienky, v ktorých sa štúdium uskutočňuje, príp. vidieť zaujímavosti, ktoré taktiež škola ponúka.

       Na dni otvorených dverí, ktorý sa uskutočnil 15. januára 2018 sa žiaci, ale i ich rodičia zaujímali hlavne o štúdium odborných predmetov rastlinnej a živočíšnej výroby, mechanizácie, kynológie, veterinárstva a širokej škály ekonomických predmetov. Mali možnosť prezrieť si malé a veľké mechanizačné prostriedky, ale i školské hospodárstvo, na ktorom sa vykonáva odborná prax. Väčšinu informácií sprostredkovávali záujemcom žiaci a možno aj ich budúci spolužiaci našej školy. Pútačom návštevy boli ukážky výcviku psov, pričom nám pomohli spestriť tento program i príslušníci policajného zboru.

       Návštevníci poľnohospodárstvo videli nielen očami, ale mohli si ním príjemne podráždiť chuťové poháriky pri ochutnávke jogurtov, tvarohu alebo syra, ktoré boli vyrobené z veľmi kvalitného mlieka školského hospodárstva, pod odborným vedením učiteliek predmetov hygiena potravín a odborná prax ako i s úsmevom podávané žiačkami školy.