• Novinky

      • NAJ agro - chlapec / dievča

      • Koncom decembra sa na našej škole uskutočnilo školské kolo prestížnej súťaže NAJ agro - chlapec / dievča.

       V kategórii Naj agro chlapec sa na prvých miestach umiestnili:

                        1. Cyril Novák

                        2. Mário Jakubovič

                        3. Patrik Pokorný

       V kategórii Naj agro dievča sa na prvých miestach umiestnili:

                        1. Alžbeta Reptová

                        2. Simona Kalická

                        3. Sabina Jurčová

       Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť, víťazom blahoželáme a prajeme veľa úspechov v semifinále, ktoré sa uskutoční v mesiaci február na výstavisku Agrokomplex v Nitre. 

      • Prax partnerskej školy z Poľska

      • V dňoch 4. - 12. decembra 2017 absolvovala na našej škole prax skupina žiakov veterinárneho zamerania z partnerskej školy Zespół Szkół Spożywczych zo Zabrze. Cieľom praxe bolo oboznámiť sa so štúdiom v študijnom odbore veterinárne zdravotníctvo a hygiena u nás a porovnať ho s tým poľským. I keď sa jednalo o žiakov prvého ročníka, tak ich zaujal náš predmet odborná prax, na ktorej im naši žiaci ukázali pitevnú techniku a diagnostikovanie chorôb na napadnutých orgánoch malých zvierat. Po odbornej stránke sa oboznámili i so zooveterinárnymi podmienkami chovu nosníc v Biogal, a.s. Špačince. Zo záujmovej činnosti si mohli vyskúšať svoje kreatívne zručnosti pri zhotovovaní vianočných výzdob na Mikulášskom trhu v aule školy. V rámci poznávacej činnosti navštívili hlavné mesto Slovenska Bratislavu a osobného vyžitia zase vianočné trhy ako v Bratislave, tak i v Trnave.

      • Exkurzia v Prírodovednom múzeu

      • Do galérie Exkurzia v Prírodovednom múzeu boli pridané fotografie.

       Dňa 29.11. sa žiaci prvého ročníka zúčastnili exkurzie v Prírodovednom múzeu v Bratislave. Mohli si pozrieť zaujímavé exponáty, výukové bannery a vo filmovom štúdiu i prírodopisné filmy. Po exkurzii sa ešte občerstvili na bratislavských vianočných trhoch.