• Aj v tomto roku máte možnosť darovať 2% zo svojich daní.

    Budeme vám vďační, ak sa rozhodnete pre naše Občianske združenie pri SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku.
   • Škola prevádzkuje autoškolu s vodičským oprávnením skupín B a T pre žiakov za zvýhodnené ceny. Autoškola aj cvičisko sa nachádzajú v areáli školy.
   • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
  • Narodny projekt POP3
  • Prečo si zvoliť nás?

   Sme jediná stredná odborná škola s poľnohospodárskym zameraním v trnavskom regióne.
    • Školský areál
    • Škola sa nachádza v tichej zóne zelene na okraji mesta
    • Dog friendly
    • Študenti majú možnosť cvičiť svojich psov priamo v areáli školy.
    • Životné prostredie
    • Aktívne chránime životné prostredie separovaním odpadu.
  • Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
    • Úspech v krajskom kole SOČ

    • 4. 4. 2022
    • Dňa 1.4.2022 sa uskutočnilo krajské kolo súťaže v Stredoškolskej odbornej činnosti, ktorého sa zúčastnili aj naši žiaci. Po úspešných obhajobách prác sa Zuzka Sisková (v odbore poľnohospodárstvo) a Veronika Ščepková (v odbore biológia) umiestnili na druhých miestach a postúpili tak do celoslovenského kola súťaže, ktoré sa bude konať v dňoch 26.-29.4.2022 v Bardejove. Veľmi sa tešíme, dievčatám blahoželáme a silno držíme palce v ďalšom kole súťaže.

    • Úspech v krajskom kole SOČ: Čítať viac
    • Kritériá pre prijatie žiakov do 1. ročníka

    • 21. 2. 2022
    • V školskom roku 2022/2023 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava, otvára 2 triedy s celkovým počtom 54 žiakov. Prihlášky na štúdium je potrebné odoslať do 20. marca 2022 s uvedením kódu zvoleného študijného odboru.

     Viac informácií nájdete v dokumente: Kriteria_na_prijatie_22-23

    • Kritériá pre prijatie žiakov do 1. ročníka: Čítať viac
    • Otvorenie internátu

    • 16. 2. 2022
    • Na základe rozhodnutia riaditeľa školy sa dňom 20.2.2022 od 17:00 internát v budove Strednej odbornej školy poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava otvára. Týmto dňom bude študentom poskytované ubytovanie.


     Viac informácií tu:
     ​​​​​​​OZNAM.pdf

    • Otvorenie internátu: Čítať viac
    • Darujte nám 2% z dane

    • 11. 2. 2022
    • Aj v tomto roku máte možnosť darovať 2% zo svojich daní.

     Budeme vám vďační, ak sa rozhodnete pre naše Občianske združenie pri SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku.

     Týmto podporíte:

     • kvalitnejšie vybavenie našej školy
     • výchovno – vzdelávací proces a mimoškolské aktivity našich žiakov

     Viac na: https://spostt.edupage.org/a/2-z-dane

    • Darujte nám 2% z dane: Čítať viac
    • Vianočné prázdniny

    • 14. 12. 2021
    • V termíne od 20.12.2021 do 7.1.2022 sú vyhlásené vianočné prázdniny. Posledný deň školského vyučovania pred prázdninami je 17.12.2021. Začiatok školského vyučovania je stanovený na 10.1.2022. Akým spôsobom, (prezenčne alebo dištančne), bude vyučovanie od 10.1.2022 prebiehať, vám dodatočne oznámim.

    • Vianočné prázdniny: Čítať viac
    • Oznam pre žiakov autoškoly

    • 13. 12. 2021
    • Za akých podmienok sa môže vykonávať praktický výcvik v autoškole SOŠPaSV:

     a) osoba kompletne očkovaná,

     b) osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.

     Za kompletne očkovanú osobu sa na účely tejto vyhlášky považuje:

     a) osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo

    • Oznam pre žiakov autoškoly: Čítať viac
    • OZNAM PRE RODIČOV

    • 17. 9. 2021
    • SOŠP a SV vás pozýva na triedne rodičovské združenia, ktoré sa uskutočnia nasledovne:

     1.A., 2.B, trieda, 20.9.2021 o 16.30 hod. prezenčne

     3.A., 1.B, trieda, 21.9.2021 o 16.30 hod. prezenčne

     2.A., 3.B, trieda, 22.9.2021 o 16.30 hod. prezenčne

     4.A., 4.B, trieda, 23.9.2021 o 16.30 hod. podľa potreby

    • OZNAM PRE RODIČOV: Čítať viac
    • Projekt Na slovíčko s..

    • 16. 9. 2021
    • Milí žiaci a rodičia,

     na stránku školy pribudla nová záložka: Projekt „Na slovíčko s..“

     Snahou projektu je priblížiť nielen žiakom, ale aj rodičom osobnosť učiteľa, jeho názory, postoje, myšlienky a otvoriť priestor pre diskusiu o najlepších spôsoboch vzájomnej spolupráce.

     Rozhovory s novými triednymi učiteľkami prvých ročníkov – Ing. Kočárikovou a Mgr. Hlavnovou boli zrealizované školskou psychologičkou Mgr. Benkovskou.

    • Projekt Na slovíčko s..: Čítať viac
    • Antigénové testy

    • 7. 9. 2021
    • Antigénové testy pre rodičov, ktorí prejavili záujem budú distribuované v tomto týždni od 6. 9. 2021 cez triednych učiteľov. Pre veľký záujem rodičov, muselo ministerstvo pristúpiť k zmene. Každý rodič ktorý prejavil o testy záujem, dostane namiesto pôvodných 25 kusov iba 5 kusov.

     Ďalej sme z MŠVVaŠ dňa 31.8. obdržali nasledovnú informáciu: Keďže za použitie je zodpovedný rodič, vykonanie samotestu by mal škole potvrdzovať spôsobom, ktorý určí škola – ideálne prostredníctvom edupage. Rodič škole potvrdzuje len vykonanie poskytnutého samotestu, výsledok samotestu škole oznamuje len v prípade, že bol žiak pozitívny – žiak následne zostáva doma a rodič informuje všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho ďalej usmerní. Vykonanie potvrdzujete cez Žiadosti/vyhlásenia. K testom nie sú dodávané návody, tie si pozriete na stránke health.gov. Všetky informácie k sadám, ktoré dostanete nájd

    • Antigénové testy: Čítať viac
    • Začiatok nového školského roka 2021/2022

    • 30. 8. 2021
    • Milí žiaci a rodičia!


     Riaditeľstvo školy vám oznamuje, že zahájenie školského roka bude
     2.9.2021 o 8.30 hod. v jednotlivých triedach.
     - Pri nástupe sa každý žiak preukáže "Písomným vyhlásením o
     bezpríznakovosti" (uvedené tlačivo vyplňte cez EduPage, prípadne v
     tlačenej podobe, príloha č. 1.)
     - Žiaci po vstupe do budovy školy prejdú ranným filtrom (dezinfekcia rúk,
     meranie teploty).
     - Každý žiak je povinný nosiť v interiéri rúško.
     Ďalšie informácie vám budú priebežne oznamované.

     Tešíme sa na vás v novom školskom roku.

     Príloha č. 1.: Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

    • Začiatok nového školského roka 2021/2022 : Čítať viac
    • OZNAM

    • 21. 7. 2021
    • V dňoch 26.7. až 10.8.2021 bude sekretariát školy SOŠPaSV Trnava zatvorený z dôvodu čerpania dovolenky.

     Ďakujeme za pochopenie.

     Vedenie školy

    • OZNAM: Čítať viac
    • Prijímacie skúšky - 2. kolo

    • 1. 6. 2021
    • Prijímacie konanie na šk. rok 2021/2022 bolo ukončené. Druhé kolo prijímacích skúšok sa v našej škole nekoná, vzhľadom na naplnenosť odborov podľa schváleného plánu výkonov. Odvolania voči neprijatiu posielame na TTSK na riešenie. Ďakujeme za dôveru a pochopenie.

    • Prijímacie skúšky - 2. kolo: Čítať viac
    • ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA V ŠK. ROKU 2021/2022

    • 28. 5. 2021
    • Prosíme zákonných zástupcov žiakov, aby od 02. júna do 11. júna 2021 v čase úradných hodín (08:00 - 15:00hod) osobne doručili na sekretariát školy SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava vytlačené a vyplnené nasledovné dokumenty:

     1. Súhlas so spracovaním osobných údajov

    • ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA V ŠK. ROKU 2021/2022: Čítať viac
    • NÁVRAT ŽIAKOV 1.-3. ROČNÍKA DO ŠKOLY

    • 13. 5. 2021
    • - Od pondelka 17.5.2021 sa obnovuje prezenčné vyučovanie pre žiakov 1.- 3. ročníkov.

     - Vyučovanie bude realizované podľa rozvrhu tak, že v pondelok a utorok budú 35 minútové vyučovacie hodiny a od stredy prejdeme na normálny rozvrhový režim.

     - Každý žiak resp. zákonný zástupca a zamestnanec, je povinný cez EduPage poslať vyhlásenie o bezinfekčnosti do 17.5.2021. Pre žiakov školy a zamestnancov sa nevyžaduje platný test na COVID-19.

    • NÁVRAT ŽIAKOV 1.-3. ROČNÍKA DO ŠKOLY: Čítať viac
  • Pre rodičov a študentov

   Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy
  • Výročie školy