• Autoškola

     • Autoškola

     • Naša škola ponúka možnosť absolvovať výcvik na vodičské oprávnenie pre skupiny "B" a "T" ako aj kondičné jazdy. 

       Autoškolu sa snažíme neustále zlepšovať, formovať a prispôsobovať potrebám absolventov výcviku, kde zdrojom informácií a podnetov pre nás sú samotní absolventi.

      Teoretická príprava, náuka o konštrukcii a údržbe vozidla, výcvik na trenažéri ako i teoretická časť záverečnej skúšky prebieha v učebni motorových vozidiel v budove školy.
      Mapa

      Môžete si stiahnuť žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia. 
      ziadost.pdf

      Môžete si stiahnuť doklad o zdravotnej spôsobilosti. potvrdenie_od_lekara.pdf