• Novinky

      •        Riaditeľstvo SOŠPaSV v Trnave, kolektív učiteľov a žiaci s hlbokým zármutkom oznamujú, že dňa 22. apríla 2015 náhle zomrela naša žiačka a spolužiačka Majka Branišová.

              Všetci, ktorí ste ju poznali, spomínajte na tiché a skromné dievča z 3.B.

              - Obrázok 1    Spi sladko!

     • Naj agro chlapec
      • Naj agro chlapec

      • Na celoslovenskej súťaži Naj agro chlapec Naj agro dievča, konanej v minulom týždni v Nitre získal žiak našej školy Šimon Radošovský  z 3. A triedy cenu Naj chlapec Agrobiznisu. Škola mu k tomuto oceneniu blahoželá a zároveň ďakuje jeho rodičom za sladký darček k tomuto úspechu, resp. ku dňu učiteľov.

                                    Naj agro chlapec - Obrázok 1

     • Ďakujeme!
      • Ďakujeme!

      • Obdržali sme sponzorský dar od p. Lukáša Lebedu, za čo mu patrí naše poďakovanie.

       Ďakujeme! - Obrázok 1

     • Deň otvorených dverí
      • Deň otvorených dverí

      • Dňa 13. 3., t. j. o týždeň v piatok sa bude konať na našej škole Deň otvorených dverí. Pozývame všetkých záujemcov o štúdium a všetkých našich priaznivcov. Okrem už tradičných ukážok kynológie a exotických zvierat sa môžete tešiť aj na ochutnávku mlieka a nášho čerstvo pečeného chlebíka.

       Tešíme sa na Vás smiley 

      • Pozrite si :-)

      • Dňa 29. 10. 2014 sa na našej škole nakrúcal šot pre Televíziu Markíza v rámci projektu Moderná škola.

       Tento dokument si môžete pozrieť v nasledovných časoch na TV Markíza a TV Doma:

       Markíza 1 UTOROK 11.11.2014 15:00
       Markíza 2 STREDA 12.11.2014 08:26
       Markíza 3 ŠTVRTOK 13.11.2014 12:30
       Markíza 4 PIATOK 14.11.2014 17:25

       Doma 5 SOBOTA 06.12.2014 12:00
       Doma 6 SOBOTA 06.12.2014 17:39
       Doma 7 NEDEĽA 07.12.2014 08:25
       Doma 8 NEDEĽA 07.12.2014 15:45

     • Súťaž "Pýtajme si slovenské"
      • Súťaž "Pýtajme si slovenské"

      • Zapojili sme sa do súťaže Pýtajme si slovenské. Podporte nás a lajkujte , ďakujeme smiley Súťaž "Pýtajme si slovenské" - Obrázok 1

     • Deň otvorených dverí
      • Deň otvorených dverí

      • Študenti
       Strednej odbornej školy poľnohospodárstva a služieb na vidieku
       v Trnave Vás pozývajú na "Deň otvorených dverí", ktorý sa uskutoční

       v dňoch 21.10.2014 a 22.10.2014 od 9.00 – 14.00 hod.

       Študenti a rodičia budú mať možnosť získať prehľad o študijných odboroch a benefitoch školy. Môžu vidieť výstavu ovocia a zeleniny, domácich i exotických zvierat, ako aj mechanizácie.

       Den_otvorenych_dveri.pdf

     • Imatrikulácia žiakov 1. ročníka
      • Imatrikulácia žiakov 1. ročníka

      • Oznamujeme všetkým našim žiakom 1. ročníka, že 02. októbra sa bude konať od 14.00 hodiny v aule našej školy imatrikulácia.

      • Rodičovské združenie

      • Dňa 13. apríla 2015 sa uskutoční 3/4 ročná vyhodnocovacia porada a následne o 16:30 triedne RZ.

      • Dňa 2. 10. 2014 sa v rámci osláv Dňa Trnavského samosprávneho kraja uskutoční na našej škole
       DEŇ KYNOLÓGIE od 09. 00 - 14.00.
       Pozývame verejnosť, žiakov ZŠ a všetkých záujemcov o štúdium na našej škole.
       Tešíme sa na Vás

        

     • MATURITNÉ SKÚŠKY
      • MATURITNÉ SKÚŠKY

      • V dňoch 6. až 9. júna 2016 na našej škole prebiehajú maturitné skúšky.