• Novinky

      • VÝSLEDKY PRIJÍMACIEHO KONANIA PRE 4-ROČNÉ ŠTÚDIUM 2020/2021

      • Prijatí uchádzači dostanú rozhodnutie o prijatí prostredníctvom Edupage, alebo e-mailom do 29.5.2020. Svoje záväzné rozhodnutie o nastúpení, resp. nenastúpení na štúdium ( tlačivo: Záväzné potvrdenie onastúpení/nenastúpení na štúdium), nám pošlite podpísané a oskenované na náš e-mail: bobekova.adriana@zupa-tt.sk.  Záväzné potvrdenie bude možné poslať aj cez Edupage (na aplikácii sa ešte pracuje) do 04.júna 2020.


       Neprijatí uchádzači môžu podať odvolanie prostredníctvom e-mailu: bobekova.adriana@zupa-tt.sk alebo cez Edupage. Vprípade, že nám prijatí uchádzači oznámia, že nemajú záujem o štúdium na našej škole, budeme posúvať poradie prijatých uchádzačov.
        

       Prosíme vás o trpezlivosť, nakoľko žiaci prijatí na základe tohto poradia sa budú môcť rozhodnúť do 04.júna 2020.
        

       Príloha č.1: Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium k stiahnutiu TU!

       Zavazne_potvrdenie_o_nastupeni_ziaka.docx

      • Autoškola - oznam

      • Žiaci, ktorí majú záujem o kurz autoškoly kontaktujte p. Mikulíka do 9.6.2020. Tel.č. 0944142335 alebo mail 2mimisk@gmail.com.

      • Výsledky krajského kola SOČ 2019/2020

      • Výsledky krajského kola SOČ 2019/2020

       42. ročník

       V tomto školskom roku i napriek špecifickým podmienkam prezentácie súťažných prác, sa naši žiaci, umiestnili  na popredných pozíciách vo svojich odboroch.  

       Odbor 07. Pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo):

       1. miesto – Soňa Hronská

       Téma:  Pozorovanie pestovania cibule kuchynskej použitím troch agrotechnických metód.

       2. miesto – Kristián Šlahor

       Téma:  Vyhodnotenie pestovania pšenice potravinárskej v RaVOD Pata. 

       Odbor 04. Biológia

       4. miesto – Simon Pokorný

       Téma:  Monitorovanie výskytu hraboša poľného v záhradkárskych podmienkach. 

       K dosiahnutým výsledkom žiakom  blahoželáme a prajeme veľa úspechov v celoslovenskej súťaži, do ktorej postúpili Soňa Hronská a Kristián Šlahor. 

        

      • Oznam pre účastníkov vodičských kurzov

      • Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky povolil vykonávanie výcviku a výučby v autoškolách od 6.5.2020. To znamená že môžeme pokračovať vo výcviku autoškoly za podmienok stanovených UVZ SR. Praktické jazdy začíname  od utorka 12.mája 2020.Výcvik bude prebiehať v dopoľudnajších hodinách od 7.30 hod. V súlade s dodržiavaním nariadení UVZ SR je možné v danom časovom limite uskutočniť len 3 jazdy.Je preto potrebné zo strany žiakov dohodnúť si jazdy a termíny s inštruktorom p. Mikulíkom na tel.č. 0944142335

      • Zaujímavé práce žiakov - pokračujeme :-)

      • V súčasnej dobe sa veľa hovorí o hygiene, používaní dezinfekčných prostriedkov a pod., preto mali žiaci, v rámci predmetu Aplikovaná biológia, možnosť preskúmať v akých podmienkach rastie najviac mikroorganizmov a ako rýchlo. Ako živný substrát použili chlieb, prostredie pre odber vzoriek si mohol každý zvoliť vlastné. Opäť sa im to veľmi podarilo, pripájam projekt Ivana Habra z 2.A

      • Oznam (Informácia pre študentov TU a UCM)

      • Vážení študenti,

       na základe rozhodnutia vedenia SOŠPaSV  Vám oznamujeme nasledovné skutočnosti ohľadom ubytovania na internáte Zavarská 9 v Trnave:

       Vzhľadom k danej situácii je možné odubytovať sa z internátu, zatiaľ v dňoch:

       20.4.2020 – 30.4.2020, v čase  od 7:30 – 12:30 hod.

       Bližšie informácie nájdete tu odubytovanie_z_internatu_-_oznam.pdf

      • "Aplikovaná chémia môže byť aj zábavná."

      • Napríklad taká superkryštalizácia presýteného roztoku octanu sodného je veľmi zaujímavá. Roztok s izbovou teplotou po inicializácii kryštalizuje a zohrieva sa - vzniká tzv. horúci ľad. V domácich podmienkach stačí ocot, sóda bicarbóna a dávka trpezlivosti Tu si môžete pozrieť vydarený pokus Daniela Tarabíka z 1.B

      • "Psia triková výzva"

      • Všetci sme doma, psychohygienu treba, a tak sme si s dievčatami z 2.A vymysleli "Psiu trikovú výzvu". Veď ako lepšie zabaviť seba a aj havkáčov doma? Zatiaľ sme sa dohodli na štyroch trikoch, ktoré by sme chceli zvládnuť. A teda, ide im to výborne Veď posúďte sami. Ak by sa k nám chcel ešte niekto zo žiakov pridať (štúdium odboru kynológia nie je podmienkou) pokojne ma kontaktujte (Zuzana Seewaldová)

      • Oznam o zatvorení internátu (Informácia pre študentov TU a UCM)

      • Na základe zasadnutia krízového štábu prijal Trnavský samosprávny kraj opatrenia proti šíreniu koronavírusu. Z toho dôvodu TTSK nariadil zatvoriť školský internát.

       Predpokladaný termín otvorenia internátu je  24.3.2020 v popoludňajších hodinách.

       Akákoľvek zmena, týkajúca sa „otvorenia“ internátu bude oznámená na webovej stránke školy:

       https://spostt.edupage.org/text20/

        

       V Trnave, dňa 10.3.2020

       Tel. kontakt: 033 / 55 55 115

       E mail: tomasovicova.anna@zupa-tt.sk

     • Usmernenie
      • Usmernenie

      • V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného koronavírusom bolo vydané opatrenie MŠVVaŠ SR.

       Oboznámiť sa s ním môžete tu: usmernenie2_koronavirus.pdf.

      • Deň otvorených dverí

      • SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Trnava

       Pozývame všetkých žiakov deviatych ročníkov a záujemcov o štúdium na našej škole na DOD dňa 13.02.2020 od 08:30 do 13:30, príďte sa pozrieť na jedinú poľnohospodársku školu v Trnavskom kraji.

       plagat_dod_2020.pdf      • Deň otvorených dverí - október 2019

      • Do galérie Deň otvorených dverí - október 2019 boli pridané fotografie.

       Dňa 10.10.2019 sa na pôde našej školy uskutočnil Deň otvorených dverí, počas ktorého mali žiaci základných škôl a ich zákonní zástupcovia možnosť okrem prehliadky priestorov školy oboznámiť sa s odbormi, ktoré škola ponúka a zúčastnili a aj Dňa mlieka, ktorý organizovalo Školské hospodárstvo.

      • Deň otvorených dverí - október 2019

      • Mestská televízia trnava video tu